Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 a person you admire

a person you admire

 • Author
  Posts
 • #76842

  describe a person you admire

 • #77599

  IELTS Veteran

  Band score: 6.5-7.0

  1. Fluency and Coherence
  – Tốc độ bài này đã được cải thiện hơn và có nhấn nhá, lên xuống giọng tự nhiên. Tuy nhiên bạn vẫn còn mắc lỗi tự sửa lỗi (self-correction) và có nhiều khoảng lặng (pause) dài.
  – Bạn nên up full đề cho topic này để mình nắm rõ đề bài yêu cầu gì và chỉnh cho bạn chính xác và cụ thể hơn. Bạn có sử dụng một mở đầu dài thay vì nói trực tiếp vào giới thiệu đối tượng và kết bài có cho cảm nhận bản thân về nhân vật này nhưng bạn cũng nên dùng các từ nối + topic để chuyển đoạn mượt hơn.

  2. Grammatical range and accuracy
  – Các câu của bạn có cấu trúc khá đơn giản nên bạn cố gắng kết hợp linh hoạt hơn để sử dụng complex và compound sentence như dùng Not only… but also, Although/Despite… Bạn cũng đồng thời lưu ý thì Quá khứ đơn khi bạn kể về first class như:
  + every members of the team => every member (không có S)
  + every members of the team will take turn => every member of the team would take turn
  + if the question is right, they will => if the question was right, they would have the
  + if the question is wrong, they have to => if the question was wrong, they would have to… Bạn cũng có thể dùng Otherwise/In contrast/On the contrary để thay cho cụm “if the question is wrong”.
  + the team which have (has mới đúng dạng Hiện tại đơn)… will be… =>the team which had a lot of money would be the winner
  + The questions relate to the subject and make every student become more exciting and very interested in the lessons => The questions related to the subject, which made every student become more excited and interested in the lessons.
  + Lưu ý phát âm đúng động từ ở dạng Quá khứ đơn

  3. Lexical resource
  –Từ vựng bạn sử dụng còn ở mức cơ bản nên có thể dùng các từ vựng cao hơn và hạn chế lặp từ như very, really, admire, make… mà sử dụng các từ vựng khác hơn học thuật hơn để nâng band điểm. Thay vì dùng very + adj/verb thì bạn hãy tìm synonym mức độ cao hơn cho adj đó hay thay “very” bằng adverb khác. Ví dụ: very => extremely, significantly, totally, absolutely…
  – Một vài cụm từ bạn có thể sử dụng khác:
  + fun => interesting, exciting, fascinating, captivating, engaging…
  + In addition to being an interesting/inspiring teacher
  + send many thanks to him for guiding me in interpretation => send my deepest/sincerest gratitude to him in/though my interpretation path/journey/endeavor.
  – Các cụm từ/từ hay có thể dùng:
  + Profound (knowledge): very great or intense
  + In acknowledgement of: the expression of gratitude or appreciation for something
  + Bring about: cause to happen
  + Stand out: be better or more important than the others in a group
  + Check up on: to tryto know what someone is doing in order to be certain that the person is doing the right thing
  + Hot potato: a problem that is difficult to deal with
  + Breathe down one’s neck: to stay close and watch everything that someone does

  4. Pronunciation:
  – Bạn có nhấn nhá tự nhiên và tập trung vào ending sound và linking sound. Một vài từ không chú ý âm cuối và nối âm như subjecT, difficulT, creaTES, a loT_of (không có S như lots of), firST, questionS, likED… Chú ý phát âm ED sau động từ Quá khứ đơn.
  –Một vài từ cần lưu ý phát âm đúng hơn: usually /ˈyo͞oZH(əw)əlē/ (chú ý phát âm rõ ZH chứ không phải là Z), admire /ədˈmī(ə)r/ (chú ý phát âm tròn âm ī(ə)r), singers /ˈsiNGərz/ (chú ý phát âm NG chứ không phải là G), celebrity /səˈlebrədē/ (chú ý phát âm ə), class /klas/ (chú ý phát âm rõ hơn K để tránh nhầm sang glass, grass), career /kəˈrir/ (chú ý phát âm ə không phải e)

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Khóa học Tự luyện IELTS Listening, các bài học được hướng dẫn rất bài bản, đào sâu vào luyện nghe từ những cái cơ bản nhất như nghe đánh vần, chữ số… Khóa Writing của anh Bách cũng rất hay, anh giảng rất dễ nghe với nhiều ví dụ, em còn được cung cấp thêm vốn từ kha khá qua các bài viết mẫu của anh

thunganpham***@gmail.com

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019