Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 2 Bài mẫu – IELTS Writing Task 2 – Some people prefer to provide help or …..

Bài mẫu – IELTS Writing Task 2 – Some people prefer to provide help or …..

The topic ‘Bài mẫu – IELTS Writing Task 2 – Some people prefer to provide help or …..’ is closed to new replies.

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019