Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Describe a book you recently read

Describe a book you recently read

 • Author
  Posts
 • #76126
  Profile photo of Kieu Trung
  Kieu Trung
  Participant

  A book

 • #77502

  IELTS Veteran

  Band score: 5.0-5.5

  1. Fluency and Coherence
  – Bạn nên sử dụng một mở đầu dài thay vì nói trực tiếp vào giới thiệu đối tượng. Theo như topic bạn nói thì đề yêu cầu “Describe a book that you have recently read” nên khi bạn nói “I’m going to tell you about the book I really love” thì sẽ lạc đề => I’m going to tell you about the book I have recently read but I really love. Bỏ câu “I love to read a book which is called…” => I’m going to tell you about the book I have recently read but I really love, which is called…
  – Bạn còn mắc lỗi tự sửa lỗi (self-correction) và có nhiều khoảng lặng (pause) dài khiến khó phân biệt được khi nào là nghỉ lấy hơi hay nghỉ kết thúc câu. Bạn nên hạn chế ngập ngùng quá lâu. Bạn có thể ngập ngùng nhiều lần 1 câu và các câu kia nói lưu loát hơn vì như vậy sẽ được đánh giá cao hơn ngập ngừng quá nhiều câu.
  – Mình suggest là bạn nên tận dụng 1 phút take note để ghi lại câu trả lời cho các câu hỏi của cue card. Như thế thì bạn sẽ dễ dàng nám được các thông tin quan trọng hơn và trả lời nhuần nhuyễn nó. Cụ thể như phần tên quyển sách thì bạn sẽ bị trừ điểm rất nặng khi bị vấp, ngập ngừng và nói sai thông tin. Nếu có take note tên quyển sách thì bạn sẽ không gặp những lỗi này.
  – Bạn không sử dụng các từ nối hay các từ cũng còn khá đơn giản. Một cách làm dài bài nói và chuyển ý mượt hơn chính là dùng các từ nối như I should kick off with the title of the book, In terms of/Regarding, To round off…
  – Bài nói này mình thấy hoi dài (quá 2 phút) thì giám khảo sẽ có thể ngắt bạn giữa chừng. Bạn nên luyện nói nhanh hơn để nghe tự nhiên hơn và thêm nhiều thông tin hơn cũng như giúp bạn khắc phụ việc còn rụt rè và nghe thiếu tự nhiên.

  2. Grammatical range and accuracy
  – Bạn nên chú ý sử dụng thì phù hợp khi nói. Các câu của bạn có cấu trúc khá đơn giản nên bạn cố gắng kết hợp linh hoạt hơn để sử dụng complex và compound sentence như not only…but also, if…, although/despite…
  – Lỗi câu và thì:
  + Since the time he was really small to the time he become a rich billionaire => from the time he was at young age till he became a billionaire (sử dụng một thì nhất quán)
  + This happenED
  + He was born there and grow up there => He was born and grew up there/ He was born and raised up there
  + In this book, he showS…
  + It giveS me…

  3. Lexical resource
  –Từ vựng bạn sử dụng phần lớn còn ở mức cơ bản nên có thể dùng các từ vựng cao hơn và thuộc lĩnh vực đọc sách để nâng band điểm như bestselling and award-winning novel, comprehension, real page-turner (a book that you want to keep reading), highly recommended (praised by another person), a big reader (someone who reads a lot), central character (the main person in a film or book)…
  – Một vài từ vựng có thể dùng khác để nghe có vẻ học thuật hơn:
  + Quyển sách này viết về tiểu sử của nhà văn nên nó sẽ gọi là biography, chứ không phải là “non-fiction”
  + Lặp từ thinking => opinion, view, viewpoint…
  + Lặp từ different => a variety of/various, diverse, many,…
  + teach => educate
  – Bạn nên sử dụng thêm các idioms và phrasal verbs để bài nói hay và tự nhiên hơn như to be engrossed in a good book (to be completely focused on one thing), read from cover to cover in no time (to read a book from the first page to the last), flicking through books in store (look quickly through), couldn’t put it down,…

  4. Pronunciation:
  – Bạn có chú ý đến phát âm nên phát âm chậm và kéo dài, gây cảm giác thiếu tự nhiên. Bạn có nhấn ending sound và linking sound nhưng chưa hoàn toàn hết tất cả các từ như loVe, selF, waS, (the way he) learnED/learnT, thiS, chilDhooD, abouT, talenT, I thinK_iT_iS_A…
  – Một vài từ cần lưu ý phát âm đúng hơn: mình không nghe rõ phát âm tên sách của bạn, lúc sau mới nghe ra là “Rich dad, poor dad”, believe /bəˈlēv/ (chú ý phát âm ē), billionaire /bilyəˈner/, non-fictional /ˌnänˈfikSH(ə)n/…

  Bạn hãy tham khảo và biến tấu bài mẫu trong khóa Giải mã Speaking của IELTS Planet:
  Reading is my cup of tea, so my room is full of books and magazines of all genres, but there is a book that greatly affected my habits since I was small, and now I will tell you about it.
  I should kick off with the title of the book. It was the first one in Harry Potter series called “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, a masterpiece by the English author J.K. Rowling. Among the seven parts, this book was my favorite, so I decided to buy the English version instead of the translated version.
  In terms of the time that I first knew the book, it was in 2005 when I was in primary school. After being introduced to the series by a friend, who was a fan of Harry Potter, I was so into this magical story that I immediately wanted to possess one of my own.
  Next, I will summarize the story. The orphan kid Harry Potter learnt on his birthday that he was the son of two wizards and also had magical powers. He was then summoned to Hogwarts, a boarding school for wizards. There, he met new friends who helped him discover the truth about his parents’ mysterious deaths.
  Lastly, I should mention how greatly this book has influenced my life. After following Harry Potter’s adventure in this book, I had taken up reading in English that later took my English to the next level. I was also thankful that the book showed me the value of friendship and courage.

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Khóa học Tự luyện IELTS Listening, các bài học được hướng dẫn rất bài bản, đào sâu vào luyện nghe từ những cái cơ bản nhất như nghe đánh vần, chữ số… Khóa Writing của anh Bách cũng rất hay, anh giảng rất dễ nghe với nhiều ví dụ, em còn được cung cấp thêm vốn từ kha khá qua các bài viết mẫu của anh

thunganpham***@gmail.com

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019