Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Describe a person who is good at cooking

Describe a person who is good at cooking

 • Author
  Posts
 • #74981
  Profile photo of Lê Xuân Ngân
  Lê Xuân Ngân
  Participant

  You shoud say:
  Who is this person?
  What is your relationship?
  What do you cook?

 • #76026

  IELTS Veteran

  Band score: 6.5-7.0

  1. Fluency and Coherence
  – Mạch nói ổn định, một vài chỗ giọng hơi trầm nên sẽ khó nghe rõ (như phần sau At first…, could hardly resist to eat, candy fruits which…) nhưng nhìn chung màu giọng của bạn hay và tốc độ vừa phải. Bạn có chú trọng nhấn nhá (intonation) vào đúng thông tin để bài nói tự nhiên hơn.
  – Bạn không ngập ngùng và có tự sửa lỗi nhiều.
  – Bạn đã sử dụng được các từ nối cơ bản để phân chia rõ các ý trong bài. Bạn có chuẩn bị một mở đầu dài để gây ấn tượng hơn cho người nghe thay vì vào bài nói trực tiếp. Bạn có thể thay vì nói “I would like to tell you about the greatest cook in the world” khá là chưa liên kết thì bạn có thể dùng các từ nối hay nói “So if I have to choose/introduce the greatest cook in the world, I will definitely recommend/say my mother”
  – Bạn nên thêm cảm xúc vào lời nói bằng cách tăng giảm nhịp độ và nhấn nhá ở những thông tin quan trọng do nói chậm và ngang bằng sẽ tạo cảm giác học thuộc bài và không tự nhiên.

  2. Grammatical range and accuracy
  – Có sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp và câu ghép linh hoạt và phù hợp.
  – Lưu ý về thì (tense): mình nghĩ từ đoạn At first, bạn không nên dùng tất cả câu là thì Quá khứ mà phải linh hoạt hơn, như sau
  + she hadn’t taken => she hasn’t taken (Quá khứ hoàn thành dùng cho sự việc diễn ra trước một sự việc khác trong quá khứ, tuy nhiên trong bài thì bạn không nêu ra)
  + Meals cooked by her were… => meals cooked by her are (nếu dùng Quá khứ đơn thì việc này đã chấm dứt trong quá khứ rồi)
  + That could hardly resist to eat => that are hard to resist to eat/ that I can hardly resist to eat
  + But then I knew that she actually learned cooking by herself and was in charge… => But then I know that she has actually learned cooking by herself and been

  3. Lexical resource
  – Từ vựng bạn sử dụng ở mức khá, có cố gắng sử dụng thêm các phrasal verbs và idiomatic expressions cho bài nói tự nhiên hơn. Một số từ vựng và cụm từ gợi ý cho bạn sử dụng:
  + since she was really little => since she was at young age
  + For festivals => for special occasions
  + Of her houses => of/among all her houses
  + Candy fruits => fruit candy
  + Có thể sử dụng nhiều các cụm từ và idiom khác như mouth-watering hay The cream of the crop (the best of the best)

  4. Pronunciation
  – Bạn phát âm rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chỉnh lại phát âm vài từ vì mình thấy bạn phát âm từ hơi tròn miệng nên vẫn chưa thật chuẩn xác (như mother thì nghe hơi giống model, rice…).
  – Bạn cần chú trọng vào âm cuối (ending sound) và âm nối (linking sound) như noT, gooD, finD, not_a, right_in, has_a, ouT_of, first… và chưa phát âm rõ “ed” ở cuối động từ như learnED/ learnT,
  – Lỗi phát âm: lucky /ˈləkē/ (chú ý phát âm ə thay vì u), chance (chú ý không phát âm số nhiều “chances” do bạn dùng “have a chance to”), delicious /dəˈliSHəs/ (chú ý phát âm SH thay vì S), reputation (chú ý phát âm rõ mạnh P), of /əv/ (chứ không phải phát âm như off), hardly (chú ý phát âm rõ hơn), actually /ˈak(t)SH(əw)əlē/ (chú ý dấu nhấn)

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019