Đang xem 1 luồng phản hồi

The forum ‘Chữa bài IELTS Task 1’ is closed to new discussions and replies.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now
IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.