Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 2 Millions of people every year move to English-speaking countries such as

Millions of people every year move to English-speaking countries such as

 • Author
  Posts
 • #286395
  Profile photo of tlanh123jkl
  tlanh123jkl
  Participant

  You should spend no more than 40 minutes on this task.
  As part of a class assignment you have to write about the following topic.
  Millions of people every year move to English-speaking countries such as Australia, Britain or America, in order to study at school, college or university.
  Why do so many people want to study in English?
  Why is English such an important international language?
  Give reasons for your answer.
  You should write at least 250 words.

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019