• Author
  Posts
 • #286383
  Profile photo of ngtrphuonguyen75
  ngtrphuonguyen75
  Participant

  12. Used until the end of the Second World War, the German army employed the U-boat to attack both military or civilian watercraft.
  A. the German army employed the U-boat to attack both military or
  B. the U-boat was employed by the German army to attack both military and
  C. the U-boat employed the German army to attack both military or
  D. the German army had employed the U-Boat to attack both military and the
  E. the U-boat has been employed by the German army to attack both military and also
  tai sao đáp an slaf câu B không phải là D, kéo dài cho đến hết chiến tranh thế giới thứ 2 thì dùng thì quá khứ hoàn thành mới đúng chứ

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019