Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Speaking – describe a child

Speaking – describe a child

 • Author
  Posts
 • #74247
  Profile photo of ntmtd2006
  ntmtd2006
  Participant

  Describe a child you know
  You should say:
  How you know him or her
  What he or she likes to do
  That kind of person he/she is
  And explain how you feel about this child

 • #75518

  IELTS Veteran

  Band score: 6.5-7.0

  1. Fluency and Coherence
  – Mạch nói ổn định, nhưng một vài chỗ giọng hơi trầm nên sẽ khó nghe rõ. Tuy nhiên vẫn cần chú trọng nhấn nhá (intonation) để bài nói tự nhiên hơn. Bạn nên luyện tập nói nhanh hơn và hạn chế kéo dài chữ ra
  – Bạn không còn ngập ngùng tuy bạn có tự sửa lỗi.
  – Bạn đã sử dụng được các từ nối cơ bản để phân chia rõ các ý trong bài. Tuy nhiên, mình nghĩ bạn nên chuẩn bị một format cho mở đầu dài để gây ấn tượng hơn cho người nghe thay vì vào bài nói trực tiếp.

  2. Grammatical range and accuracy
  – Các cấu trúc câu sử dụng khá đơn giản, bạn nên sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp và câu ghép.
  – Lỗi:
  + as my little niece begins to be aware of the outside world, she asks => as my little niece begins to be aware of the outside world, she has asked
  + or sings and dances follow music => or sings and dances follow to the music
  + can’t help but feel happy to went out => can’t help but feel happy to go/hang out

  3. Lexical resource
  – Từ vựng bạn sử dụng ở mức khá, có cố gắng sử dụng thêm các phrasal verbs và idiomatic expressions cho bài nói tự nhiên hơn. Một số từ vựng và cụm từ gợi ý cho bạn sử dụng:
  + About (the content of stories and songs) => có thể dùng regarding, concerning
  + Sử dụng nhiều tính từ miêu tả tính cách hơn nữa vì bài nói khá tập trung vào việc kể chuyện mà chưa rút ra được thông tin quan trọng cần nói là gì. Ví dụ như khi kể về việc bé hay vui chơi và hát nhảy thì nên suy ra she is fun-loving, self-confident, laid-back, quick witted…
  + Have adoration for: dành sự mến thương cho
  + The apple of one’s eye (số ít chứ không phải số nhiều): người mà bạn rất yêu quý

  4. Pronunciation
  – Bạn phát âm rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chỉnh lại phát âm vài từ do mình để ý bạn vẫn hơi tròn miệng khi phát âm dẫn đến một vài âm bị cắt gọn lại dẫn đến phát âm chưa chuẩn và tự nhiên.
  – Bạn có chú trọng vào âm cuối (ending sound) và âm nối (linking sound) (tuy chưa hoàn toàn như waS, buT, ouT, wiTH, thinK, thaT,…), hạn chế phát âm dư “S” ở phía cuối nhưng vẫn chưa phát âm rõ “ed” ở cuối động từ.
  – Bạn đã sử dụng được ngữ điệu khá tự nhiên khi nói. Bạn chú ý nhấn trọng âm vào các chi tiết quan trọng hơn một chút thì bài sẽ rất dễ follow.
  – Lỗi phát âm: (I would like to tell you) about / əˈbout/, /questions / ˈkwesCH(ə)nz/ (chú ý âm /CH/), is /iz/ (chú ý âm /z/), purnished /ˈpəniSHt/ (chú ý âm /SH/ và âm cuối “ed” /t/

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019