Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Speaking – describe a day weather perfect

Speaking – describe a day weather perfect

 • Author
  Posts
 • #75398
  Profile photo of ntmtd2006
  ntmtd2006
  Participant

  Describe a day when you thought the weather was perfect
  You should say:
  Where you were on this day:
  What the weather was like on this day:
  What did you do during the day:
  And explain why you thought the weather was perfect on this day:

 • #75702

  IELTS Veteran

  Band score: 6.0-6.5

  1. Fluency and Coherence
  – Mạch nói còn trầm và ngang bằng nên bạn nói chậm và thông tin không đủ nhiều. Bạn nên hạn chế ngập ngùng quá lâu. Bạn có thể ngập ngùng nhiều lần 1 câu và các câu kia nói lưu loát hơn vì như vậy sẽ được đánh giá cao hơn ngập ngừng quá nhiều câu.
  – Bạn đã sử dụng được các từ nối cơ bản để phân chia rõ các ý trong bài. Bạn cần chú ý nhấn trọng âm vào các chi tiết quan trọng hơn một chút thì bài sẽ rất dễ follow. Đặc biệt những đoạn miêu tả cảm xúc như exciting hay meaningful thì bạn lại không lên xuống giọng để biểu thị cảm xúc.

  2. Grammatical range and accuracy
  – Các cấu trúc câu sử dụng khá đơn giản, bạn nên sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp và câu ghép.
  – Ban nên sử dụng lồng ghép thì Quá khứ tiếp diễn và Quá khứ đơn, hạn chế dùng sai thì và cấu trúc ngữ pháp
  + The day was bright and the sky was clear with golden lights => The sky was bright and clear with golden lights/ The sun was shining brightly and the sky was clear with golden lights
  + I have been to the pedestrian street, Nguyen Hue, a street where I meet with some activities happening there until night => I went to Nguyen Hue Pedestrian Street, where I participated in some activities happening there until night
  + I felt exciting => I felt excited
  + became perfect and meaningful for me => became perfect and meaningful to me
  + still had feelings inside => still have those memorable feelings inside
  + it was so pity if I spent… =>it would have been so pity if I had spent

  3. Lexical resource
  – Từ vựng bạn sử dụng ở mức khá, có sử dụng thêm các phrasal verbs và idiomatic expressions cho bài nói tự nhiên hơn.
  – Lưu ý:
  + In terms of the day => in terms of the weather
  + The day was bright => The sky was bright/ The day started with a bright sun/ The sun was shining brightly
  + Just some days ago => just some days before/earlier
  + Luckily => fortunately
  + Particular (religious monuments) => renowned, well-known, famous, popular…
  + France architecture => French architecture
  – Một số từ vựng và cụm từ gợi ý cho bạn sử dụng: mild temperature, the sunshine, soothing humidity, exceptionally beautiful, It’s raining cats and dogs (raining very hard), On cloud nine (to be extremely happy), Save for a rainy day (to save for the future when it might suddenly be needed unexpectedly)…

  4. Pronunciation
  – Bạn phát âm khá tốt, rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên, bạn cần chỉnh lại phát âm tròn từ quá như starting point, và chú trọng vào nối âm (linking sound) và âm cuối (ending sound) như whiCH, maDe, hadn’T, một vài từ còn chưa phát âm rõ “ed” ở cuối động từ quá khứ như traveled, enjoyed…
  – Lỗi phát âm: gentle /ˈjen(t)l/ (chú ý phát âm /t/, không phải /d/), comfortable /ˈkəmftərbəl/ (khi bạn đọc nhanh thì bạn nên phát âm theo cách này, without / wəˈTHout / (chú ý trọng âm và âm TH, không phải ð), Notre Dame (phát âm rõ tr), office (chú ý phát âm rõ /f/), palace (chú ý trọng âm và phát âm /ˈpaləs/),…

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Khóa học Tự luyện IELTS Listening, các bài học được hướng dẫn rất bài bản, đào sâu vào luyện nghe từ những cái cơ bản nhất như nghe đánh vần, chữ số… Khóa Writing của anh Bách cũng rất hay, anh giảng rất dễ nghe với nhiều ví dụ, em còn được cung cấp thêm vốn từ kha khá qua các bài viết mẫu của anh

thunganpham***@gmail.com

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019