Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Speaking: Describe a house/ apartment that someone you know lives in

Speaking: Describe a house/ apartment that someone you know lives in

 • Author
  Posts
 • #74271
  Profile photo of ntmtd2006
  ntmtd2006
  Participant

  Describe a house/ apartment that someone you know lives in
  You should say:
  Whose house/ apartment this is:
  What it looks like inside:
  And explain what you like or dislike about this person’s house/ apartment:

 • #75648

  IELTS Veteran

  Band score: 6.5-7.0
  1. Fluency and Coherence
  – Mạch nói ổn định, một vài chỗ giọng hơi trầm nên sẽ khó nghe rõ. Tuy nhiên vẫn cần chú trọng nhấn nhá (intonation) vào ĐÚNG THÔNG TIN để bài nói tự nhiên hơn. Ví dụ: she often set a high value on it, especially having a roof over her head… => she often SET a HIGH VALUE on it, especially HAVING a ROOF over her head…, I can open the window and enjoy the exquisite view of the lake => I CAN OPEN the window and enjoy the EXQUISITE VIEW of the lake.
  – Bạn nên luyện tập nói nhanh hơn và hạn chế kéo dài chữ ra. Bạn không còn ngập ngùng tuy bạn có tự sửa lỗi.
  – Bạn đã sử dụng được các từ nối cơ bản để phân chia rõ các ý trong bài. Bạn có chuẩn bị một mở đầu dài để gây ấn tượng hơn cho người nghe thay vì vào bài nói trực tiếp tuy nhiên nội dung khá là không liên quan khiến mình hơi lúng túng. Thay vì nói something khá là mơ hồ thì bạn hãy nói ”When my sister decides on a place for home, she…”
  – Bạn nên thêm cảm xúc vào lời nói bằng cách tăng giảm nhịp độ và nhấn nhá ở những thông tin quan trọng do nói chậm và ngang bằng sẽ tạo cảm giác học thuộc bài và không tự nhiên.

  2. Grammatical range and accuracy
  – có sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp và câu ghép linh hoạt và phù hợp.
  – lưu ý:
  + of her houses I like the bungalow in Ha Noi, which… => of her houses I like the bungalow in Ha Noi the most/ my favorite is the bungalow in Ha Noi (bạn nên có sự so sánh khi gộp chung vào một cụm như thế này)
  + Because it’s her favorite color… => because not only it’s her favorite color but also it can…

  3. Lexical resource
  – Từ vựng bạn sử dụng ở mức khá, có cố gắng sử dụng thêm các phrasal verbs và idiomatic expressions cho bài nói tự nhiên hơn. Một số từ vựng và cụm từ gợi ý cho bạn sử dụng:
  + especially having a roof over her head => especially when it comes to having a roof over her head
  + of her houses => of/among all her houses
  + Có thể sử dụng nhiều các idiom khác như There’s no place like home, like the back of my hand, don’t judge a book by its cover

  4. Pronunciation
  – Bạn phát âm rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chỉnh lại phát âm vài từ do mình để ý bạn vẫn hơi tròn miệng khi phát âm dẫn đến một vài âm bị cắt gọn lại dẫn đến phát âm chưa chuẩn và tự nhiên như because, color, round (off).
  – Bạn có chú trọng vào âm cuối (ending sound) và âm nối (linking sound) (tuy chưa hoàn toàn như whiCH, liKe, thaT,…), nhưng vẫn chưa phát âm rõ “ed” ở cuối động từ như dreamED (/d/, chứ không phải /t/).
  – Lỗi phát âm: especially /iˈspeSHəlē/ (chú ý phát âm SH thay vì S), mention /
  ˈmen(t)SH(ə)n/ (chú ý phát âm SH thay vì S). Largest /lärj/, relieve /rəˈlēv/ (chú ý âm /ē/), feature /ˈfēCHər/, available /əˈvāləb(ə)l/ (chú ý phát âm /ā/)

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019