IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Speaking task 2

 • Author
  Posts
 • #75745
  Profile photo of Phoenix
  Phoenix
  Participant

  Descriibe a friend of yours

 • #77280

  IELTS Veteran

  Xin lỗi bạn về sự nhầm lẫn. Mình xin gửi bạn bài chữa. Mong bạn thông cảm.

  Band score: 5.0-5.5

  1. Fluency and Coherence
  – Bạn có nhấn nhá và lên xuống giọng. Tốc độ bạn nói còn chậm và bạn còn tập trung vào việc nói cho thật chính xác từng từ từng chữ nên còn rụt rè và nghe thiếu tự nhiên. Vì vậy, bài nói còn ngắn và chưa có nhiều thông tin.
  – Bạn còn tự sửa lỗi và ngập ngừng nhiều. Bạn nên hạn chế ngập ngùng quá lâu. Bạn có thể ngập ngùng nhiều lần 1 câu và các câu kia nói lưu loát hơn vì như vậy sẽ được đánh giá cao hơn ngập ngừng quá nhiều câu.
  – Bạn có sử dụng một mở đầu dài thay vì nói trực tiếp vào giới thiệu đối tượng. Tuy nhiên còn khá đột ngột (sudden). Vì vậy, bạn có thể nói Well, I can company well with lots of people; however, I only keep to myself a small social circle of friends. Among which, I will introduce to you the best friend of mine, a girl who learned/went to the same school with me… Ngoài ra, do bạn không up full topic của bạn này nên mình cũng chưa kiểm tra kỹ thông tin của bạn là đủ yêu cầu chưa nhưng bạn nên giới thiệu tên của người bạn đó.

  2. Grammatical range and accuracy
  – Các câu của bạn có cấu trúc khá đơn giản nên bạn cố gắng kết hợp linh hoạt hơn để sử dụng complex và compound sentence như:
  + We are be friends for 10 years and it is such a long time… => we have been friends for 10 years, which is such a long time that we are going to keep our…
  + The most thing that we are like of the other => the thing that we like most of/about the other
  + We are always share our secrets => We always share our secrets
  + I have met her 10 years ago => I met her 10 years ago
  – Một vài cụm từ thông dụng và hữu ích mà bạn có thể/nên dùng là:
  + I spend a lot of time with….
  + I have known him/her since…
  + We (only) see each other during/at…because…
  + When we are together we always…
  + We also both enjoy + noun/verb+ing.
  + We normally hang out at the…
  + We’re both big film buffs (you like films).
  + I really like spending time with…
  + He’s/She’s such a nice person and very friendly.
  + I always have a good time when we are together.

  3. Lexical resource
  – Từ vựng bạn sử dụng phần lớn còn ở mức khá đơn giản và hạn chế lặp từ như secrets, always… mà sử dụng các từ vựng khác hơn học thuật hơn để nâng band điểm.
  – Một vài cụm từ bạn có thể sử dụng khác trong bài:
  + I company well with lots of people => I can company well/get along well/get on well
  + to keep our friendship (longer)
  – Gợi ý từ vựng:
  + fun = good company. Ví dụ: “I like being with Sally because she’s good fun to be with.”
  + Be careful! “Funny” = humorous: “She’s a funny girl and she makes me laugh.”
  “Funny” = strange: “I think there’s something funny about Jane.”
  + a laugh = someone who is funny. Ví dụ: “John’s a laugh.”
  + loyal = she is always my friend
  + easy-going = relaxed. Ví dụ: “I like him because he’s easy-going.”
  + easy to get on with = there are no problems. Ví dụ: “All my friends are easy to get on with.”
  + to make friends = to start a friendship. Ví dụ: “They made friends when they were children.”
  + to be friends with = to describe current friendship. Ví dụ: “They are friends with Tony and Rachel.”
  + to lose touch with = to not see your friend very often. Ví dụ: “I lost touch with Julia after university.”
  – Bạn nên giới thiệu tên của người bạn đó để hạn chế lặp pronoun như we, I, she,… nhiều lần.
  – Bạn nên sử dụng thêm các idioms để bài nói hay hơn như birds of a feather flock together (If two people are birds of a feather, they are very similar in many ways, so they naturally spend time together), see eye to eye with (If you see eye to eye with somebody, you agree with them), like a house on fire (Two people who get on like a house on fire have similar interests and quickly become good friends), know someone inside out (If you know someone inside out, you know them very well)…

  4. Pronunciation:
  – Bạn có nhấn nhá tự nhiên. Tuy nhiên vẫn chưa thực sự chuẩn về phát âm vì bạn không tập trung vào ending sound và linking sound như beST frienD, learnED, keeP, eaCH_other, moST, alwayS, sometimeS, loT_of, thinK, thaT…
  –Một vài từ cần lưu ý phát âm đúng hơn: eighth /āt/ (phát âm rõ hơn âm /ā/), share /SHer/ (chú ý phát âm SH không phải S), secret /sēkrit/ (chú ý phát âm âm /i/ chứ không phải /e/J), I still /stil/ (chú ý tròn miệng âm /l/) think that I have no … (từ này mình nghe không rõ phát âm của bạn nên mình nghĩ bạn cần chỉnh lại ở đây)

  Mình gợi ý một bài mẫu để bạn tham khảo. Bài này cũng khá là dài nên bạn hãy chọn lọc thông tin mà thêm vào, đặc biệt là sẽ dễ dàng hơn khi cấu trúc bài nói của bạn theo thứ tự các câu hỏi của topic như bài mẫu sau đây:
  I usually make friends easily, so I have a lot of friends – schoolmates, neighbours, relatives. I can’t imagine my life without them. But there is one, who will always be in the first place in my heart. Her name is Anna and she is my closest friend.

  Anna is a very beautiful and charming girl and always attracts males’ attention. She is taller than me and has straight brown hair and deep chestnut brown eyes. Like most teenagers she pays a lot of attention to her appearance and likes dressing in the latest and most extravagant fashion. I don’t think I’ve ever seen her in a T- shirt or jeans.

  By nature Anna is communicative and outgoing and the thing she likes best is being the centre of attention. Her biggest dream is to become a singer and I truly believe that one day she’ll make her wish come true. Anna has won many prizes and has taken part in many concerts, because she sings really incredibly.

  As a normal human being, however, Anna also has her shortcomings. She never goes on time to her dates. Sometimes she is absent-minded and inconsiderate and that makes people think she never takes things seriously. But this is not true. She has a strong sense of responsibility and you can always rely on her.

  Another characteristic she has is that she’s gregarious, sensitive and emotional. She also gets confused easily and doesn’t forget those who have caused her harm.

  The thing I admire most about Anna is that she is protective and likes to look after people. Believe it or not, once she ever saved my life! I’ll never forget that day. We went swimming in a pool. Suddenly, my left leg went dead I couldn’t go on swimming. I lost consciousness. When I opened my eyes I found myself lying and Anna holding my hands. She, herself had pulled me out of the water. That was a real narrow escape from the death, and if she weren’t there, I would have drowned.

  For me, friendship is the most important thing in the world. I am proud to say that I have such loyal and helpful friend – one in a million.

 • #80030

  IELTS Veteran

  [1/16/2017, 11:04:36 PM] Cám ơn các bạn!

  • #80049

   IELTS Veteran

   Bạn ơi, file bị lỗi rồi ạ. Bạn upload lại bằng file .mp3 nha để CTV chữa cho bạn? Cảm ơn bạn.

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Mình mới chỉ tham gia khoá học speaking Ielts nhưng mình thấy khoá học rất hay. Bởi vì nội dung khoá học bám rất sát đề thi ielts, nhưng bài ví dụ đều dễ học, có nhiều từ vựng hay và thông dụng

Nguyễn Mai Phương

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019