Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 2 Today, TV channels broadcast man’s sport shows more than women’s sport shows. Wh

Today, TV channels broadcast man’s sport shows more than women’s sport shows. Wh

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Mình mới chỉ tham gia khoá học speaking Ielts nhưng mình thấy khoá học rất hay. Bởi vì nội dung khoá học bám rất sát đề thi ielts, nhưng bài ví dụ đều dễ học, có nhiều từ vựng hay và thông dụng

Nguyễn Mai Phương

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019