IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Tự học cấp tốc IELTS Writing 6.5 Unit 13: Cách viết câu mở đoạn (Topic sentence)

Unit 13: Cách viết câu mở đoạn (Topic sentence)

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Mình mới chỉ tham gia khoá học speaking Ielts nhưng mình thấy khoá học rất hay. Bởi vì nội dung khoá học bám rất sát đề thi ielts, nhưng bài ví dụ đều dễ học, có nhiều từ vựng hay và thông dụng

Nguyễn Mai Phương

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019