IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Tự học cấp tốc IELTS Writing 6.5 Unit 19: Cách viết mở bài cho dạng Balanced answer

Unit 19: Cách viết mở bài cho dạng Balanced answer

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Mình hứng thú với khoá premium ielts, với lộ trình 3 tháng và học phí là 1tr5 khá phù hợp với sinh viên học sinh và người có ít thời gian như mình. Mình đặc biệt thích phần chữa writing và speaking của ielts planet, khá chi tiết và dễ hiểu

Nhi Duong

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019