IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Giải mã tiêu chí cho Speaking band 7.0 – IELTS Writing


IELTS Writing Band 7 là mục tiêu của nhiều sĩ tử, điều này có khó không phụ thuộc vào việc bạn hiểu đến mức nào những chướng ngại vật mục tiêu của bạn phải đối mặt. Dù band điểm của Writing phần lớn thuộc về kỹ năng, khẳ năng sử dụng ngôn ngữ của bạn hơn là việc bạn thuộc lòng bao nhiêu điểm ngữ pháp, như tôi đã nói, bạn cần biết mình đang đối mặt với điều gì! Sau đây là các tiêu chí giám khảo sẽ dựa vào để quyết định được liệu bạn có đạt được band 7.0 cho phần này hay không, cùng IP điểm qua 4 tiêu chí sau nhé!

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kitbracelet forest golden yellow green guy hand large outdoors summer sun bright touch trees pov trees forest woods park path sunlight sunshine sun rays grab


Tiêu chí IELTS Band 7 Descriptors
Nhiệm vụ cần đạt được (Task Achievement)
 • Giải quyết tất cả các phần của đề bài.
 • Trình bày quan điểm rõ ràng, xuyên suốt.
 • Trình bày, diễn giải và chứng minh các ý chính, nhưng chú ý đừng quá bao quát hoặc chứng minh nửa vời.

 

Vốn từ vựng (Lexical Resource)
 • Dùng vốn từ vựng phong phú thể hiện sự linh hoạt, uyển chuyển và chính xác
 • Dùng các từ vựng ít phổ biến với những cách nói khác nhau hay collocation.
 • Hạn chế sử dụng sai ý nghĩa từ, chính tả hoặc loại từ.

 

Tính mạch lạc và liên kết (Coherence & Cohesion)
 • Sắp xếp các ý một cách logic; cần có một quá trình xuyên suốt
 • Sử nhiều từ liên kết một cách hợp lý cho dù sẽ có vài từ được dùng nhiều lần
 • Mỗi đoạn cần có câu chủ đề

 

Sự đa dạng và độ chính xác về ngữ pháp(Grammatical Range and Accuracy)
 • Sử dụng các cấu trúc phức tạp
 • Hạn chế dùng sai cấu trúc
 • Sử dụng được ngữ pháp và dấu câu.

 


Người dịch: Tony

October 9, 2017
IELTS Planet - Học IELTS online 2019