IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Hoàn thành hướng dẫn IELTS Listening – IELTS Listening

Why-active-listening-is-a-must-have-skill-1290x432

 

Sách và nguồn tài liệu được đề xuất để tìm một cuốn IELTS tốt với nhiều bài kiểm tra thực hành và các tài liệu học IELTS chất lượng cao khác.

Khi bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS Listening, điều tất nhiên là phải thực hành nhiều nhất có thể. Khi bạn làm, hãy cố gắng hết sức tạo lại các điều kiện mà bạn sẽ đối mặt trong kì thi Listening thực tế. Điều này có nghĩa là bạn không nên bắt đầu ngừng ghi âm, hoặc nghe các bản ghi âm nhiều hơn một lần khi bạn trả lời mà hãy trả lời các câu hỏi ở lần đầu tiên. Điều này sẽ mang lại cho bạn cảm giác thực tế xem bạn làm có tốt không

Sau đó, khi bạn xem lại câu trả lời của mình, hãy quay lại các đoạn nghe và nghiên cứu chúng kĩ càng. Hầu hết sách giáo khoa và các bài kiểm tra thực hành đều cung cấp một văn bản mô tả tài liệu Listening. Hãy nghiên cứu chúng và chắc hiểu từng lỗi mà bạn mắc phải cũng như tiếp tục học thêm những từ vựng mới.


IELTS Listening: Chiến lược

Mặc dù mỗi loại câu hỏi IELTS Listening có đặc điểm khác biệt, nhưng cách tiếp cơ bản của mỗi loại câu hỏi là như nhau. Có ba điều bạn phải làm cho mỗi bộ câu hỏi mà bạn gặp:

  1. Phân tích câu hỏi
  2. Dự đoán câu trả lời
  3. Theo dõi câu hỏi và người nói

Chiến lược IELTS Listening 1 và 2: Phân tích và dự đoán

Hai bước đầu tiên yêu cầu vì bạn phải có khả năng thực hiện cả hai nhanh chóng trong suốt kì thi thực tế. Trước mỗi lần ghi, IELTS sẽ cung cấp cho bạn thời gian (30 – 40 giây) để xem các câu hỏi trong phần tiếp theo. Một số sinh viên sử dụng thời gian này để kiểm tra câu trả lời của họ để ở phần trước, nhưng đây là một sai lầm lớn. Điều quan trọng là nghiên cứu các câu hỏi tiếp theo. Hãy nhớ rằng cách tiếp cận tốt nhất để nghe IELTS là trả lời các câu hỏi trong Question Booklet trong khi bạn đang nghe người nói. Nếu bạn cứ cố gắng trả lời câu hỏi mà không nhìn vào chúng đầu tiên, rất có khả năng là bạn sẽ bị mất và bỏ lỡ nhiều thông tin mà bạn cần.


Cách tiếp cận tốt nhất là sử dụng 30 -40 giây của bạn một cách chiến lược. Đầu tiên bạn nên phân tích câu hỏi. Nhanh chóng xác định:

Đây là loại câu hỏi gì? (Các câu hỏi được thảo luận dưới đây)

Bạn nên trả lời như thế nào? Nhìn vào các hướng dẫn và chúng sẽ nói cho bạn biết liệu rằng câu trả lời của bạn nên là một chứ cái, số hay chữ,..

Từ khóa trong câu hỏi là gì? Nhanh chóng gạch chân những từ và cụm từ có vẻ quan trọng nhất trong mỗi câu hỏi, hãy nhớ rằng những câu trả lời đúng luôn luôn diễn giải cho những từ này. Việc gạch chân chúng giúp bạn tập trung sự chú ý vào những điều quan trọng nhất khi bạn nghe


Ví dụ, bạn có thể gặp phải câu hỏi phải hoàn thành như sau:

After the exam, Marcus scheduled a meeting with________________.

Sau bài kiểm tra, Marcus lên kế hoạch gặp mặt với_____________

Các từ khóa này là các khái niệm bạn sẽ nghe trong đoạn văn. Ví dụ, bạn có thể nghe một điều gì đó giống như thế này từ loa để trả lời câu hỏi này:

Marcus: “I feel so disappointed about the test yesterday. I met regularly with a study group to help me prepare and I thought I was ready. But I’ve decided to make an appointment with a tutor since I got such a poor grade. I guess I need more help.”

Marcus: “Tôi cảm thấy thất vọng về bài kiểm tra ngày hôm qua. Tôi đã thường xuyên gặp một nhóm nghiên cứu để giúp tôi chuẩn bị và tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng. Nhưng tôi đã quyết định sắp xếp một cuộc họp với gia sư kể từ khi tôi bị điểm kém. Tôi nghĩ tôi cần thêm sự giúp đỡ”

Trong ví dụ trên, gạch chân những từ khóa sẽ giúp bạn nhớ bạn cần phải tìm 1)Marcus đã lên cuộc họp với 2)sau khi kiểm tra. Anh ấy đã gặp nhóm nghiên cứu trước khi thi, nhưng gặp gia sư sau khi bị điểm kém. Gạch dưới từ khóa giúp bạn ghi nhớ các khái niệm này khi nghe người nói.


Điều này sẽ dẫn đến mục tiêu thứ hai trong giai đoạn 30 – 40 giây, bạn phải kiểm tra các câu hỏi. Có vẻ hơi nhiều việc để thực hiện trong thời gian ngắn như vậy, nhưng mục tiêu thứ hai có liên hệ mật thiết với mục tiêu thứ nhất: đưa ra dự đoán.

Rất thường xuyên, khi bạn gạch dưới những từ khóa trong khi phân tích câu hỏi, bạn sẽ thấy những thông tin hữu ích giúp bạn đưa ra dự đoán về câu trả lời. Ví dụ, chúng ta hãy nhìn câu hỏi hoàn thành mà chúng ta đã xem ở trên:

After the exam, Marcus scheduled a meeting with __(noun/person)___.

Bạn có thể dễ dàng dự đoán dựa vào những câu đơn, bạn sẽ cần nghe một danh từ bởi vì câu kết thúc với giới từ ‘with’. Thật vậy, danh từ thường theo sau giới từ. Trên thực tế, cũng rất hợp lý để dự đoán rằng bạn cần phải nghe tên một người cụ thể hoặc một loại người nào đó. Vì chúng ta biết, đơn giản dựa trên thông tin trong câu, rằng Marcus vừa kết thúc một bài kiểm tra và anh ấy đang lên kế hoạch cho một cuộc họp, sẽ rất tốt nếu anh ta có thể lên lịch cuộc họp với người sẽ giúp đỡ anh ấy

Tất cả những điều này là những dự đoán. Bạn sẽ không biết câu trả lời cho đến khi bạn thực sự lắng nghe đoạn văn. Tuy nhiên, nếu bạn có cảm nhận tốt về những gì để lắng nghe dựa trên dự đoán của bạn, sẽ dễ dàng hơn nhiều để nắm bắt các câu trả lời trong khi các diễn giả đang nói chuyện.


Hãy thử một số dự đoán khác, lần này với một ví dụ hơi khó khăn hơn. Dưới đây là hai câu hỏi IELTS Listening Multiple Choice. Nếu không nghe văn bản, bạn nghĩ câu trả lời có thể là gì?

  1. If Americans had an extra day per week, they would spend it

A working harder

B building relationships

C sharing family meals

  1. Nếu người Mỹ có thêm một ngày mỗi tuần, họ sẽ chi tiêu

Làm việc chăm chỉ hơn

B xây dựng mối quan hệ

C chia sẻ bữa ăn gia đình

  1. Understanding how people think about time can help us

A become more virtuous

B work together better

C identify careless or ambitious people

  1. Hiểu cách mọi người nghĩ về thời gian có thể giúp chúng ta

A trở nên đạo đức hơn

B làm việc cùng nhau tốt hơn

C xác định những người bất cẩn hoặc tham vọng

Bạn sẽ không thể đoán câu trả lời đúng mà không cần nghe đoạn văn. Tuy nhiên, có một số thông tin rất hữu ích trong các câu hỏi mà bạn có thể sử dụng để đưa ra các dự đoán. Ví dụ, một vài lựa chọn câu trả lời có liên quan đến chủ đề “mối quan hệ”. “Xây dựng mối quan hệ, chia sẻ bữa ăn gia đình và làm việc cùng nhau tốt hơn” tất cả đều thuộc thể loại này. Bạn có thể dự đoán rằng nếu người nói tập trung thảo luận về kết nối giữa “thời gian” và “các mối quan hệ cá nhân”, câu trả lời đúng có thể là một trong những lựa chọn câu trả lời này. Những loại dự đoán này thực sự có thể giúp bạn đưa ra quyết định khi bạn lắng nghe kỹ các câu trả lời trong bài kiểm tra.


Chiến lược IELTS Listening 3: Theo dõi câu hỏi và diễn giả

Chiến lược Nghe IELTS cuối cùng được gọi là Theo dõi. Theo dõi là điều bạn làm trong khi bạn nghe bản ghi, và nó đòi hỏi sự tập trung và chú ý lớn. Về cơ bản, mục tiêu của bạn là theo dõi vị trí của người nói trong đoạn văn và câu hỏi nào bạn nên trả lời trong Question Booklet cùng một lúc.

Theo dõi công việc bởi vì các câu hỏi nghe IELTS luôn cung cấp các đầu mối theo ngữ cảnh để giúp bạn biết bạn nên ở đâu trong đoạn văn. Quan trọng hơn, các câu hỏi nghe IELTS cũng được sắp xếp theo thứ tự. Nói cách khác, (các) diễn giả sẽ cung cấp câu trả lời cho câu hỏi 1 trước khi bạn sẽ nghe câu trả lời cho câu hỏi 2, v.v. Do đó, hãy tưởng tượng bạn đang điền vào một tập hợp các ghi chú dựa trên bài giảng của giáo sư cho Phần 4 của kỳ thi Nghe. Trong Question Booklet, bạn sẽ thấy các ghi chú với khoảng trống cho bạn điền thông tin. Theo dõi thành công trong nhiệm vụ này có nghĩa là bạn sẽ sử dụng thông tin trong các ghi chú để xác định vị trí của giáo sư trong bài giảng.

Khi bạn lắng nghe, bạn nên tập trung vào câu hỏi mà bạn đang cố gắng trả lời VÀ bạn cũng nên theo dõi câu hỏi tiếp theo. Nếu bạn bỏ lỡ câu trả lời cho một câu hỏi, bạn sẽ biết vì giáo sư sẽ thảo luận về một điều gì đó liên quan đến câu hỏi tiếp theo, chứ không phải câu hỏi bạn đang nói. Trong trường hợp này, rất có thể bạn đã bỏ lỡ câu trả lời. Mặc dù điều đó có thể gây phiền toái, nhưng nó còn tệ hơn nhiều khi bỏ lỡ hoàn toàn khi người nói đang nói. Bạn sẽ phải đoán về câu hỏi bạn đã bỏ lỡ trong trường hợp này. Điều quan trọng hơn là tiếp tục theo dõi loa và câu hỏi hiện tại để bạn không bỏ lỡ hoàn toàn.


Người dịch: Nhựt Quỳnh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: magoosh

IELTS Planet - Học IELTS online 2019