IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Khuyến mãi cho bộ Ebook by Ngọc Bách – Tự học IELTS 8.0

Tình hình là chúng mình nhận được khá nhiều Request về việc hướng dẫn mua 4 cuốn ebook Speaking và Writing từ các học viên trên IELTS Planet.

Giới thiệu sách và HD Thanh toán, các bạn xem chi tiết tại link trên Website của anh Bách

Riêng với các học viên đã và sẽ là học viên khóa Writing 8.0 của anh Bách trên IELTS Planet, Tác giả có chế độ Khuyến Mãi như sau:

1. Sách ĐÁP ÁN IELTS Speaking 2016 by Ngoc Bach –  Giá gốc: 700kGiá cho học viên IP: 580k

2. Sách ĐÁP ÁN IELTS Writing Task 2 2016 by Ngoc Bach – Giá gốc: 400kGiá cho học viên IP: 300k

3. Sách ĐÁP ÁN IELTS Writing Task 1 2016 by Ngoc Bach (new) – Giá gốc: 400kGiá cho học viên IP: 300k

4. Sách Reading by Ngoc Bach – Giá gốc500k – Giá cho học viên IP400k

 

Combo cả 4 cuốn sách luôn: Giá gốc 1tr700kGiá cho học viên IP: 1tr580k

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Đăng ký Khóa học tại Banner dưới:

cover 8A (2)

May 9, 2016
IELTS Planet - Học IELTS online 2019