IELTS Listening: Cách tận dụng các khoảng thời gian nghĩ

Trong phần thi Listening, bạn nên tận dụng tốt khoảng thời gian nghỉ giữa các phần. Sẽ có 3 khoảng nghĩ giữa các phần 1, 2, 3. Bạn sẽ nghe được hướng dẫn sau:

  1. First you have some time to read questions 1 to 5.
  2. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers.

1. ”Some time” có thể là 20 giây, hoặc đến 40 giây trước phần 4. Điều quan trọng là bạn phải tận dụng khoảng thời gian này để đọc câu hỏi, hiểu câu hỏi và gạch dưới những từ khóa, cũng như suy nghĩ về loại từ của câu trả lời.

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

2. Đừng quan tâm đến các chỉ dẫn – đừng dành thời gian kiểm tra lại phần vừa hoàn thành. Bạn phải sẵn sàng cho phần tiếp theo. Nếu bạn không sẵn sàng, bạn sẽ khó mà đọc câu hỏi và trả lời trong cùng một lúc. Hãy tận dụng thời gian này để đọc trước.

IELTS Simon

Related Articles