IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Tôi không thể đọc đủ nhanh! – IELTS Reading

bed-book-breads-1065588


Nếu bạn tin rằng bạn không thể đọc đủ nhanh, bạn đã có ý tưởng sai lầm về cách cải thiện điểm đọc của bạn.

Vấn đề chính của IELTS Reading là học đọc tốt hơn, chứ không phải nhanh hơn.


Đọc tốt hơn nghĩa là việc bạn hiểu bạn đọc cái gì, và việc bạn nhận nhanh lập tức khi nào bạn đến phần của đoạn mà chứa câu trả lời.

Nếu bạn đọc quá nhanh, bạn có thể bỏ lỡ câu trả lời và lãng phí thời gian quay lại để tìm kiếm câu trả lời.


Chú ý: nếu bạn là người đọc rất chậm (khi đọc tiếng Anh), đây có thể là vì trình độ tiếng Anh tổng thể của bạn còn thấp.

Nói cách khác, hiện tại bạn là người mới bắt đầu tới trình trung cấp, và bạn phải suy nghĩ từng từ khi bạn đọc.

Đây là giai đoạn bình thường khi học ngôn ngữ, và bạn không nên vội vàng đọc nhanh hơn.


Người dịch: Anh Minh

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: IELTS Simon

December 31, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019