IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Chiến thuật làm dạng Labeling a Diagram – IELTS Reading

64143059-endangered-species

Ví dụ đề bài sau:

Có ba loại biểu đồ bạn có thể gặp: một bản vẽ kỹ thuật của một cỗ máy hoặc một phát minh, một cái gì đó từ thế giới tự nhiên hoặc bản thiết kế hoặc kế hoạch.

Dưới đây là một ví dụ về một quá trình tự nhiên thực hiện từ một ví dụ tại IELTS.org.

cay

Ví dụ về một bản vẽ kỹ thuật:

sdkt

Các vấn đề thường gặp

Vấn đề chính với những câu hỏi này là học sinh tập trung quá nhiều vào biểu đồ và cố gắng để hiểu tất cả mọi thứ về nó. Sơ đồ không quen thuộc có thể gây ra hoảng loạn và khiến bạn mất thời gian. Đây không phải là một bài kiểm tra kiến thức kỹ thuật của bạn, mà là một bài kiểm tra kỹ năng đọc của bạn. Bạn nên cố gắng hiểu khái quát những gì đang miêu tả trong biểu đồ, nhưng mối quan hệ giữa các văn bản và biểu đồ là quan trọng hơn.

Một vấn đề lớn khác là học sinh không thể xác định vị trí các đoạn văn có chứa các câu trả lời một cách nhanh chóng và mất thời gian đọc toàn bộ văn bản.

Học sinh cũng mất điểm trong phần này bằng cách viết sai số từ hoặc từ chính tả không chính xác.

Mẹo làm bài

1. Kiểm tra bao nhiêu từ trong pham vi bạn có thể viết, nó được nêu rõ trong câu hỏi. Trong ví dụ ở trên bạn chỉ có thể viết ‘một hoặc hai từ’, nhiều hơn số từ này bạn sẽ mất điểm. Hãy nhớ rằng đơn vị tính theo từ và những từ nối như ‘ ‘state-of-the-art “ thuật’ được tính như là một từ.

2. Xác định các loại của từ (danh từ, động từ, tính từ) bạn cần. Điều này sẽ giúp bạn tìm câu trả lời chính xác.

3. Câu trả lời không luôn luôn xếp theo thứ tự như các đoạn văn.

4. Làm những câu hỏi đơn giản nhất trước. Bạn có nhiều khả năng để có được những câu trả lời chính xác. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho một câu hỏi khó, chuyển qua câu khác và quay lại sau.

5. Cố gắng để dự đoán câu trả lời trước khi bạn đọc các văn bản. Điều này sẽ giúp bạn trong việc tìm câu trả lời chính xác.

Chiến lược làm bài

1. Kiểm tra bao nhiêu từ bạn có thể viết.

2. Nghiên cứu sơ đồ và cố gắng hiểu khái quát những gì đang thể hiện. Không dành quá nhiều thời gian làm việc này.

3. Chọn từ khóa hoặc tiêu đề.

4. Xác định các loại từ yêu cầu và cố gắng để dự đoán câu trả lời.

5. Quét văn bản và xác định nơi có vị trí các thông tin.

6. Đọc chi tiết hơn để tìm câu trả lời.

7. Kiểm tra chính tả.


Biên tập: Tony

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: IELTSAdvantage

February 4, 2016
IELTS Planet - Học IELTS online 2019