Tự luyện IELTS như thế nào để đạt band 7.0 trở lên? – (P2) IELTS Writing


Cấu trúc một bài viết:


Một bài luận (essay) bao gồm nhiều đoạn văn liên quan đến chủ đề được yêu cầu. Mặc dù có rất nhiều loại bài essay khác nhau, nhưng đều sẽ có điểm chung về dàn ý như thế này:

Related image

Mở bài

Thường, mở bài đề cập đến chủ dề được yêu cầu trong đề bài viết. Ở phần này, hãy cố gắng tạo hứng thú cho người đọc, bằng cách mở đầu như sau:

 • Một sự thật khiến họ ngạc nhiên

Ví dụ:

Humans usually imitate the speech of someone with a strong accent due to empathy and to create a bond and assimilate with them.

(Lược dịch: Con người thường bắt chước cách nói năng của người khác với âm điệu mạnh bởi họ muốn thấu hiểu và tạo ra mối liên kết  và được hòa nhập với người khác)

 • Với câu chuyện ngắn

If you could interview anybody in the world, who would you choose?” asked the teacher. “Nelson Mandela”, I replied.

(Lược dịch: “Nếu em được phỏng vấn một ai đó trên thế giới, em sẽ chọn ai?”, thầy giáo hỏi. “Nelson Mandela ạ”, tôi đáp)

 • Với một câu hỏi:

Did you know that there is an island in Japan that has more than 450 people living above the age of 100?

(Lược dịch: Bạn có biết ở Nhật Bạn có một hòn đảo có đến 450 người sống thọ hơn trăm tuổi?)

Thân bài: 

Thân bài thường có nhiều đoạn, nhằm để diễn giải, phát triển chủ đề. Đoạn đầu tiên thường viết về lý lẽ vừng chắc nhất, hoặc hiện trạng/ví dụ. Đoạn thứ hai thường thể hiện lý lẽ tranh luận được ưu tiên thứ hai và lý lẽ yếu nhất.
Một đoạn văn thường bao gồm nhiều câu liên quan đến chủ đề, như sau:

 • Câu chủ đề, thường là ý tưởng.
 • Một hoặc nhiều câu diễn giải, ví dụ hoặc mở rộng chủ đề
 • Câu kết luận cho đoạn này

Và đoạn văn phải theo mạch logic, ý tưởng phải dễ hiểu:

 • Đi từ cái chung đến cái riêng: đưa ra một ý kiến chung, sau đó đào sâu phân tích rồi mở rộng nó cho rõ nghĩa.
 • Tránh sự lặp lại khi sử dụng các đại từ để chỉ những danh từ đã được nhắc ở trước.
 • Sử dụng các từ nối để thể hiện sự mạch lạc

Kết bài:

It is the paragraph that summarizes the main idea or presents a conclusion, depending on the kind of essay you need to write. Some things to bear in mind:

Đây là đoạn văn cuối, nhằm để tổng kết lại ý chính và kết luận. Bạn cần nhớ ở đoạn này:

 • Đừng viết thêm một ý tưởng mới nào nữa.
 • Đoạn kết không nên quá dài
 • Và nó thường giống với đoạn mở đầu, nhưng hãy sử dụng từ đồng nghĩa và cách diễn đạt tương đồng (synonyms  và paraphrase)

(to be continued)

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 Dịch – Biên tập: K.Anh

Nguồn: http://www.cristinacabal.com/

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.