Viết đoạn văn “một ý”?! – IELTS Writing

Chúng ta đã biết cách trình bày những đoạn văn nhiều ý trong phần Writing. Nhưng nếu chúng ta chỉ có một ý và phải triển khai thành một đoạn văn thì chúng ta phải làm như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Simon để hiểu thêm nhé:

Tôi thường dùng cấu trúc “firstly, secondly, finally” cho các đoạn thân bài chính. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể hữu dụng khi chúng ta có tầm 3 ý (vd 3 lí do, 3 lợi ích, etc). Nếu chúng ta chỉ có một ý, chúng ta cần triển khai nó một cách chi tiết hơn. Như thường lệ, tôi sẽ viết 5 câu:


blog-header-one-idea


 

 1. Tôi mở đầu bằng một câu chủ đề
 2. Tôi giải thích chi tiết
 3. Thỉnh thoảng, tôi dùng những cụm từ như “In fact” hay “In other words” để giải thích sâu hơn hay giải thích bằng cách khác.
 4. Đôi khi tôi đưa ra một ví dụ
 5. Hay một lựa chọn khác (giải thích điều đối lập với ý của mình bằng cách bắt đầu với “If”)
 6. Hoặc một hệ quả của ý đó – cái này có thể coi như câu kết luận.

Hãy thử xét ví dụ sau:

* Câu hỏi: As well as making money, businesses also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree?

* Đây là dàn ý bốn đoạn cho bài viết:

 1. Mở bài: Giới thiệu chủ để và quan điểm là hoàn toàn đồng ý.
 2. Đoạn thân bài 1: giải thích tại sao bạn đồng ý là businesses need to make money và điều gì sẽ xảy ra nếu họ không làm như thế (Có thể nhắc đến việc các trách nhiệm xã hội cũng phụ thuộc vào tiền)
 3. Đoạn thân bài 2: Giải thích tại sao bạn đồng ý với việc businesses also have social responsibilities (nêu ví dụ)
 4. Kết bài: khẳng định lại quan điểm.

Đây là ví dụ cho đoạn hai:

On the one hand, I accept that businesses must make money in order to survive in a competitive world. It seems logical that the priority of any company should be to cover its running costs, such as employees’ wages and payments for buildings and utilities. On top of these costs, companies also need to invest in improvements and innovations if they wish to remain successful. If a company is unable to pay its bills or meet the changing needs of customers, any concerns about social responsibilities become irrelevant. In other words, a company can only make a positive contribution to society if it is in good financial health.


Giờ chúng ta phân tích năm câu của đoạn văn trên nhé:

 1. Nó mở đầu với một câu chủ đềOn the one hand, I accept that businesses must make money in order to survive in a competitive world.
 2. Sau đó tôi giải thích tại sao các doanh nghiệp cần tiền để tồn tại: It seems logical that the priority of any company should be to cover its running costs, such as employees’ wages and payments for buildings and utilities.
 3. Rồi tôi lại đưa ra một lý do khác: On top of these costs, companies also need to invest in improvements and innovations if they wish to remain successful.
 4. Tôi lý giải một khả năng khác (chuyện gì xảy ra khi các doanh nghiệp không làm ra tiền): If a company is unable to pay its bills or meet the changing needs of customers, any concerns about social responsibilities become irrelevant.
 5. Và tôi kết thúc bằng một câu kết luận, khẳng định lại ý trên nhưng liên hệ một cách trực tiếp đến đề bài: In other words, a company can only make a positive contribution to society if it is in good financial health.

Người dịch: Ngô Thảo Chi

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nguồn: ielts-simon.com

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.