Premium IELTS – Lộ trình Tự học IELTS 5.5 cho người bắt đầu

1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn mới bắt đầu tìm hiểu và tự học IELTS, có trình độ đầu vào dưới 4-4.5 và chưa có định hướng rõ ràng trong việc luyện thi IELTS.

Đầu ra sẽ đảm bảo các bạn nắm được cấu trúc của kỳ thi IELTS, các dạng bài trong từng Skill, củng cố kiến thức nền tảng để học lên Premium IELTS 6.5 và Premium IELTS 8.0

2. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 1-2 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

Lưu ý: Sử dụng link sau để tải tài liệu tổng hợp nếu link dưới bị hỏng

Link tổng hợp tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1cC1JiCCdlw1YVjI3DHhiF-8ZwpOq8CzA?usp=sharing

Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Premium Kit


Tuần 1
Ngày 1 - Tuần 1

 

Đầu tiên, Tải toàn bộ tài liệu được sử dụng trong lộ trình tại: – File bài tập Reading và Listening tổng hợp theo dạng bài – File bài tập tổng hợp Writing – File bài tập từ vựng (đính kèm trong khóa Grammar) – Bộ đề Writing và Speaking theo từng Quý —– – Làm practice test Reading và Listening trong 30 phút. – https://goo.gl/oNSMkX – Video: Giới thiệu chung về IELTS Reading – Video: Giới thiệu chung về IELTS Listening https://www.youtube.com/watch?v=8IHqHHoonNw

Ngày 3 - Tuần 1

– Làm practice test Writing và Speaking trong 45 phút – https://goo.gl/7CjTcA – Video: Giới thiệu chung về IELTS Writing

Ngày 4 - Tuần 1

– Video: – Kỹ năng cơ bản trong IELTS ReadingNote completionSentence completionSummary completion – Homework: – Reading (tổng hợp bài tập)

Ngày 5 - Tuần 1

– Video: – CâuĐoạn văn

Lộ trình được thiết kế dành riêng cho học viên chương trình Premium IELTS - Trở thành học viên để được Unlock toàn bộ lộ trình từ Xóa Mù - Tới 6.5 và lấy 8.0

Xem thêm về Premium IELTS