IP Book _ Vocabulary for Ielts – Collins

f1b1cd74-06fb-414b-9621-c8442417cd29

 

The Vocabulary for IELTS cung cấp nguồn từ vựng liên quan đến cả 4 kĩ năng IELTS cùng với những bài tập từng bước từng bước giúp bạn tiếp cận với bài thi.

Mỗi unit được chia làm ba phần

  • Phần 1: giới thiệu từ vựng liên quan đến chủ đề Unit cùng định nghĩa và các câu ví dụ theo phong cách IELTS để các bạn hiểu ngữ cảnh.
  • Phần 2: các bài tập để luyện tập với từ vựng, liên quan đến 4 kĩ năng IELTS.
  • Phần 3: luyện làm bài thi với một trong 4 kĩ năng.

Ngoài ra, cuốn sách còn bao gồm:

  • Exam tips
  • Audio script
  • Answer key
  • Collocations

Link download:

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Book / Audio

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.