IP Book – Enhancing Academic Vocabulary

gre-vocabulary

Enhancing Academic Vocabulary in IELTS Tests: Words in the News 2010

Trong IELTS học thuật, điểm số của bạn có thể được cải thiện đáng kể nếu bạn có lượng lớn từ vựng học thuật. Bạn có thể tìm thấy từ vựng học thuật cần thiết trong các tin tức mà cuốn sách mang lại.  Và công việc còn lại của bạn chỉ là nghe, đọc và ghi nhớ chúng mà thôi.

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tải cuốn sách tại đây nhak!

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.