IP_Book – Achieve IELTS Grammar and Vocabulary

Achieve IELTS Grammar and Vocabulary

Achieve IELTS Grammar and Vocabulary

Achieve IELTS Grammar and Vocabulary tập trung vào các điểm ngữ pháp và từ vựng trong bài thi IELTS.

Giải thích ngữ pháp trong ngữ cảnh thích hợp cùng với các bài luyện tập cung cấp cho thí sinh những kiến thức ngữ pháp cần thiết để hoàn thành các dạng bài tập trong IELTS như mô tả xư hướng, quá trình hay ngữ pháp cho các bài essay.

Thí sinh được dung cấp từ vựng mỗi phần  và những  công cụ để mở rộng lượng từ vựng, cụm từ và collocation của mình.

Tải sách

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tải audio

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.