IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Bẻ khóa Phần 2 của bài thi Nghe IELTS – IELTS Listening

Phần 2 là một trong những phần dễ của bài thi Nghe IELTS bởi vì trong phần thi này, bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại từ một người về các chủ đề xã hội mỗi ngày. Phần 2 bài thi Nghe thường bao gồm các câu hỏi điền từ vào chỗ trống, biểu đồ/bản đồ/hình vẽ, nối câu phù hợp và cũng có thể có phần chọn đáp án đúng.


lum3n-410247-unsplash


Brand Good Points Bad Points Conclusion
Brand A Simple to …………… Does not have…….. ……………….
Brand B Convenient to………… Many problems in…… ……………….
Brand C ……can be improved Lacks sufficient…….. ……………….

Nhãn hiệu Điểm tốt Điểm xấu Kết luận
Nhãn hiệu A Đơn giản như …………… Không có…….. ……………….
Nhãn hiệu B Thuận tiện như………… Nhiều vấn đề trong…… ……………….
Nhãn hiệu C ……có thể cải thiện Thiếu…….. ……………….

       Gạch dưới những từ khóa

Thời gian đọc câu hỏi là 1 phút, hãy gạch dưới những từ khóa bạn có thể tập trung khi đang nghe bài hội thoại. Trong các câu hỏi trên, ta hãy nhìn bảng dưới đây để thấy được việc gạch dưới các từ khóa quan trọng thế nào.

Brand Good Points Bad Points Conclusion
Brand A Simple to …………… Does not have…….. ……………….
Brand B Convenient to………… Many problems in…… ……………….
Brand C ……can be improved Lacks sufficient…….. ……………….

Nhãn hiệu Điểm tốt Điểm xấu Kết luận
Nhãn hiệu A Đơn giản như …………… Không có…….. ……………….
Nhãn hiệu B Thuận tiện như………… Nhiều vấn đề trong…… ……………….
Nhãn hiệu C ……có thể cải thiện Thiếu…….. ……………….

Như bạn có thể thấy, những từ khóa như “simple” (đơn giản), “not have”(or simply “not”) (không có hoặc đơn giản hơn là không), “convenient” (thuận tiện), “problems” (vấn đề), “improved” (cải thiện) và “lacks” (thiếu) sẽ giúp ta hiểu ý chính của câu hỏi, tập trung vào những từ phù hợp từ đoạn hội thoại. Mấu chốt ở đây chính là những từ chính như danh từ, động từ v.v.. rất quan trọng, chứ không phải giới từ hay những từ khác.

Một ý quan trọng khác bạn nên nhớ lấy là bạn không nên mất tập trung hoặc nói cách khác, đừng bỏ qua bất kì phần nào của đoạn hội thoại của những câu hỏi này, bạn có thể trả lời chính xác toàn bộ trong phần này.


Tóm tắt mẹo để mở khóa phần 2 của bài thi Nghe IELTS:

  1. Theo sát thứ tự thông tin trong đoạn hội thoại là rất quan trọng vì nếu bạn không theo dòng nội dung, bạn dễ bị lạc giữa nhiều thông tin và rất khó để trở lại hay tiếp tục theo sát nội dung.
  2. Bạn nên nhận ra các điểm chuyển tiếp giữa 2 ý trong câu hỏi trong khi nghe để có thể tập trung theo với đoạn hội thoại và tránh bỏ sót bất cứ phần nào.
  3. Luôn đọc kĩ các câu hỏi bao gồm các định nghĩa và cả khoảng trống, trong 1 phút được cho phép, hãy có gắng hiểu được chủ đề . Làm quen với các câu hỏi sẽ giúp bạn tự tin hơn.
  4. Luôn nhớ rằng bạn được yêu cầu đề viết chính xác các từ bạn nghe được. Mặc dù bạn không có đủ thời gian để phân tích thông tin và quét câu trả lời như cách bạn đọc, câu trả lời với từ vựng chính xác là yêu cầu đối với phần thi này.
  5. Hãy cẩn thận với các hướng dẫn ở đầu mỗi câu hỏi và theo sát chúng. Để làm vậy, hãy gạch dưới các hướng dẫn này như là từ khóa để bạn không phải quên chúng sau đó trong khi viết xuống câu trả lời. Điều ngớ ngẩn có thể xảy ra khi bạn hiểu đoạn hội thoại, tìm ra câu trả lời nhưng không viết đúng theo quy định của bài thi.

Người dịch: Đức

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


    Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: ieltsonlinetests.com

June 4, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019