IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Bẻ khóa Phần 4 của bài thi Nghe IELTS – IELTS Listening

Trong các bài viết trước, chúng ta đã nói về làm thế nào để Mở khóa bài thi Nghe IELTS Phần 3. Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi tiếp đến phần tiếp theo của bài thi Nghe IELTS Phần 4.


mubariz-mehdizadeh-427362


Ở phần này, hầu như lúc nào cũng vậy, bạn sẽ thấy dạng bài hoàn thành câu. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ thỉnh thoảng bắt gặp dạng bài chọn đáp án đúng. Ở phần này, bạn sẽ nghe một bài độc thoại. Ví dụ bạn sẽ nghe một người nói về một chủ đề , giống như Phần 2. Nhưng ở đây, bạn sẽ thấy bài độc thoại sẽ mang tính học thuật, ví dụ, người nói có thể sẽ thực hiện giảng bài trong trường Đại học hoặc cao đẳng.


Ta hãy thảo thuận làm thế nào để mở khóa Phần 4 của bài Nghe IELTS với dạng câu hỏi hoàn thành câu:

Recycling of Waste Material

 1. By the year 2020, emissions of carbon dioxide are expected to ……………….reduced than 2000.
 2. Recycling of wastes can be helpful to reduce the emissions from………………and…………………
 3. According to some people, one major problem is insufficient amount of………………………………

(Tái chế rác thải

 1. Vào năm 2020, lượng khí thải carbon dioxide dự kiến sẽ ……………….giảm đi so với năm 2000.
 2. Tái chế rác có thể giúp làm giảm lượng khí thải từ………………và…………………
 3. Theo một vài người, một vấn đề lớn là không đủ lượng ………………………………)

Bạn có thể thấy câu hỏi phía trên có thể cho ta một số ghi chú về chủ đề “tái chế rác thải”. Ở dạng bài hoàn thành câu, các câu hỏi thường được viết theo danh sách bởi dấu chấm đầu câu hoặc danh sách thông tin.


       1. Gạch dưới từ khóa

Đầu tiên, bạn có thể chấp nhận chiến thuật gạch dưới các từ khóa trong câu hỏi. Vì thế, chúng ta hãy tiến hành gạch dưới các từ khóa quan trọng bên dưới:

Recycling of Waste Material:

 • By the year 2020, emissions of carbon dioxide are expected to ……………….reduced than 2000.
 • Recycling of wastes can be helpful to reduce the emissions from………………and………………..
 • According to some people, one major problem is insufficient amount of……………………………..

Ở chiến thuật này, có một điều bạn phải ghi nhớ trong đầu là hãy gạch dưới những từ gần khoảng trống điền vào. Chúng ta làm vậy vì một lý do là hầu hết những từ này có thể được nhắc đến trong bài nghe.

Một điều khác nữa là bạn nên gạch dưới những từ khóa theo cách mà bạn đánh dấu những thông tin quan trọng trong khi bỏ qua các thông tin chi tiết khác. Khi bạn chú ý đến những từ được đánh dấu, bạn có thể tập trung để hiểu bài nghe tốt hơn.


       2. Mẹo quan trọng để mở khóa Phần 4 bài thi Nghe:

 • Phần thông tin có thể ở dạng ghi chú ngắn gọn nhưng bạn sẽ nghe chúng được diễn giải cụ thể hơn trong phần nghe. Vì thế, hãy cẩn thận xác định các thông tin tương ứng từ bài nghe đối với mỗi từ khóa trong câu hỏi và các câu đáp án sẽ điền vào ô trống.
 • Người phát ngôn trong bài nghe sẽ nói liên tục theo thứ tự các câu hỏi. Vì vậy, bạn nên tập trung cao độ tránh lỡ mất thông tin trong bài nghe. Đừng cố gắng xem lại các câu trước đó khi mà bạn đã xác định đáp án chính xác hoặc đã lỡ mất đáp án.

Hãy chú ý cao độ đến các từ gần ô trống điền đáp án, đặc biệt là cac giới từ như to, for, into, v.v. Vì câu trả lời mà bạn nghe được sẽ xuất hiện xung quanh chúng trong hầu hết các trường hợp.


Người dịch: Đức

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


  Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: ieltsonlinetests.com

June 11, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019