IELTS Planet - Học IELTS online

Tổng hợp Coupon Khuyến Mãi các khóa tự học IELTS

1. KM 30% và Upgrade Quota lên 7 bài/tuần Miễn phí cho thí sinh sắp thi IELTS trên Máy Tính

khi đăng ký Package Chữa Writing 3 tháng trước 30/5/2019.

Tự động áp dụng khi đăng ký tại Form:

https://ieltsplanet.info/hd-dang-ky-chua-writing/

 2. KM 20% và tặng thêm 2 tháng Chữa bài cho hv đăng ký Premium IELTS trước 30/5/2019 (hoặc tới khi hết số lượng slot KM)

– Không Hết Hạn
– Học Tất Cả các lộ trình tới 8.0
– Không giới hạn Update Bài Mới
– Chữa Writing, Sửa phát âm Speaking và Giải thích chi tiết đáp án Reading, Listening

https://ieltsplanet.info/gioi-thieu-goi-premium-ielts/

 3.
IELTS Planet - Học IELTS online 2019