Làm thế nào sử dụng 1 phút cho trước phần thi nói với Cue Card? – IELTS Speaking

difference-between-genus-species_9d2c3e296aa068aa


Như đã biết, bạn có 1 phút để chuẩn bị tờ gợi ý của bạn trong phần thi nói thứ 2 cue card section. Làm như thế nào để tận dụng thời gian này? Bạn đang sử dụng tốt nhất tờ gợi ý cho phần speaking một cách hiệu quả? Hãy đọc bài viết sau sẽ làm rõ những nghi ngờ của bạn liên quan đến nó.

Thực ra, cue card trong IELTS Speaking bị các học sinh coi là phần đáng sợ nhất bởi vì họ cần nói khá nhiều về một chủ đề. Nghi ngờ mà các học sinh thường có trong đầu là làm gì trong 1 phút chuẩn bị.

Trong hoàn cảnh này, chuẩn bị trước một chiến lược sẽ là một trợ giúp đắc lực.


       Chiến lược

Sử dụng thời gian 1 phút một cách thông minh để nghĩ các ý tưởng một cách nhanh chóng về chủ đề mà bạn sắp nói. Hãy viết những từ khóa liên quan mà xuất hiện trong đầu bạn. Đây là cơ hội mà bạn có thể nghĩ về nội dung mà bạn muốn nói và do đó, đó là cách mà bạn có thể cải thiện bài nói. Bạn sẽ nói tốt hơn và lâu hơn nếu bạn tận dụng 1 phút chiến lược.

Hãy lấy một ví dụ về việc làm thế nào để sử dụng 1 phút chiến lược này.

Giám khảo cho bạn cue card sau với bút và giấy.

Describe a party you had attended and enjoyed

 •         What party it was
 •         Where it was held and who went to the party
 •         What you did in the party

Describe why you enjoyed that party a lot.

Miêu tả một bữa tiệc mà bạn đã tham dự và yêu thích

 •         Đó là bữa tiệc gì
 •         Được tổ chức ở đâu và ai đã đến bữa tiệc đó
 •         Bạn đã làm gì trong bữa tiệc đó

Miêu tả tại sao bạn rất thích bữa tiệc đó.

Giám khảo cho bạn 1 phút để chuẩn bị cho tờ cue card đó.


Bây giờ bạn có thể bắt đầu viết các từ khóa như sau mà không tốn thời gian

 1.      Birthday party, youngest brother
  (Tiệc sinh nhật, thằng em út)
 2.      Grand Hotel, New Delhi, last year
  (Khách sạn lớn, New Delhi, năm ngoái)
 3.      Family members, close relatives, friends, colleagues
  (thành viên gia đình, họ hàng thân thiết, bạn bè, đồng nghiệp)
 4.      Dancing, playing, singing, gossiping, eating delicious dishes
  (nhảy múa, chơi đùa, hát hò, cầu nguyện, ăn những món ăn ngon)
 5.      Fun, relief from stress, amazing, memorable
  (vui, xả stress, tuyệt vời, đáng nhớ)

Sau khi 1 phút đã hết (trước lúc này, tất cả từ khóa đã được in vào đầu bạn), sau đó nói về chủ đề sử dụng những từ khóa như sau:

I have attended many parties in my life but the one I would like to talk about is the party that was held last year. It was birthday party of my youngest brother and was held at Grand Hotel, New Delhi. It was a grand party where we had invited our family members and some other close relatives. Apart from that, some friends of my brother as well as colleagues of my father were also invited.

 • Tôi đã tham dự rất nhiều bữa tiệc nhưng cái mà tôi muốn nói là bữa tiệc mà được tổ chức năm ngoái. Đó là tiệc sinh nhật của em trai bé nhất của tôi và nó được tổ chức ở Grand Hotel, New Delhi. Đó là bữa tiệc quan trọng nơi mà chúng tôi đã mời các thành viên trong gia đình và một vài họ hàng thân thiết khác. Ngoài ra, một vài bạn bè của em trai tôi cũng như đồng nghiệp của bố tôi cũng được mời.

The party started when everyone gathered in the main hall. People were greeting each other and they were served with some cold drinks. Then around 11 am, everyone grouped together around the cake stand and my youngest brother cut the cake being at the centre of the group. All clapped and congratulated him by giving him best wishes for his future life ahead. They presented some wonderful gifts to my brother. Everyone enjoyed eating snacks with tea while gossiping with each other.

 • Bữa tiệc bắt đầu khi mọi người tụ tập ở hội trường chính. Mọi người đang chào hỏi nhau và họ được phục vụ thức uống lạnh. Sau đó khoảng 11 giờ sáng, mọi người tập hợp quanh chiếc bánh và em trai tôi đứng chính giữa. Tất cả vỗ tay và chúc mừng em khi trao cho em những lời chúc tốt đẹp nhất về tương lai phía trước của em. Họ tặng những món quà tuyệt vời. Mọi người thưởng thức đồ ăn vặt với trà trong khi đàm tiếu với những người xung quanh.

In the afternoon, lunch was organized and I could see a great variety of dishes including fast foods such as pizza, burger and traditional food such as rice and curry. Other than this, some mouth-watering sweets and ice-creams were also available which I loved the most. After having lunch, some exciting games were organized especially for kids but their parents also enjoyed those activities a lot.

 • Buổi trưa, bữa trưa được tổ chức và tôi có thể thấy rất nhiều món bao gồm đồ ăn nhanh như pizza, burger và thức ăn truyền thống như gạo và curry. Ngoài ra, vài đồ ngọt và kem hấp dẫn cũng được bày sẵn những món mà tôi thích nhất. Sau khi ăn trưa xong, vài trò chơi thú vị được tổ chức đặc biệt là cho trẻ con nhưng bố mẹ chúng cũng thích những hoạt động này.

In the end, Bollywood songs were being played and people were dancing on the beats though some were just singing together and watching others dancing on the floor. It was a great fun and I enjoyed a lot because after a very long time, I had attended that party which provided me great relief from my hectic schedule and stressful life. On the whole, it was an amazing party which made me feel extremely happy and hence, it was one of the memorable parties I had attended in my life.

 • Cuối cùng, những bài hát Bollywood được bất và mọi người nhảy theo điệu nhạc trong khi vài người chỉ hát với nhau và xem người khác nhảy trên sàn. Nó rất vui và tôi đã rất thích bởi vì sau một thời gian rất dài, tôi mới tham dự một bữa tiệc mà giúp tôi khuây khỏa rất nhiều sau lịch trình bận rộn và cuộc sống đầy áp lực. Nói chung, đó là một bữa tiệc tuyệt vời mà khiến tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và do đó, nó là bữa tiệc đáng nhớ nhất mà tôi đã từng tham dự trong cuộc đời.

    Bản đồ tư duy cũng là một cách hay để ghi nhớ phải nói gì và nói như thế nào. Trong bản đồ tư duy, bạn nên nghĩ về những thứ sau ngoại trừ những luận điểm mà bạn sẽ nói.

       1.Từ vựng

Thông thường học sinh quên sử dụng từ nối khi nói. Bạn có thể viết xuống chỉ hai từ nối bạn sẽ dùng, đặc biệt cho phần kết luận, để cho thấy sự mạch lạc khi bạn nói.

       2.Idiom

Khi cải thiện vốn từ vựng của bạn, bạn phải học các idiom về các chủ đề khác nhau. Đây là lúc để sử dụng nó. Hãy viết xuống ít nhất ba từ vựng mà xuất hiện trong đầu bạn. Khi bạn nói, bạn có thể dùng đến ba idiom để thể hiện vốn từ rộng mà bạn có.


Vài mẹo quan trọng cho một phút chuẩn bị và nói

 1. Nghĩ nhanh chủ đề mà bạn phải nói mà bạn có thể phân tích sâu hơn lúc bạn nói.
 1. Hiểu thật chính xác về chủ đề. Thỉnh thoảng các học sinh hiểu nhầm chủ đề của cue card và nói không liên quan lắm mặc dù họ nói rất nhiều.
 1. Hãy nhớ tất cả những từ khóa đã viết khi bạn đang nói.
 1. Chú thích những thông tin có thực như là từ khóa, bạn có thể viết lần lượt “party”, “last month” và “hotel”
 1. Giám khảo có thể đang nhìn vào tờ giấy của bạn lúc bạn đang viết từ khóa. Đừng cảm thấy lo lắng hoặc để ý, chỉ tập trung vào tờ cue card của bạn thôi.
 1. Không viết hết câu để tốn thời gian. Thay vào đó hãy viết những từ ngắn hoặc các cụm từ.
 1. Hãy chắc chắn rằng bạn vẫn tiếp tục nghĩ các ý tưởng và không quên khi viết các từ khóa.
 1. Các chủ đề cue card là các chủ đề quen thuộc với những gì bạn có thể có kinh nghiệm cá nhân, đã nghe từ người khác, đã thấy trong các bộ phim hoặc đọc trong vài quyến sách. Luôn luôn nhìn ra các ý tưởng cho chủ đề từ những gì thâm thuộc với bản thân mà khiến bạn cảm thấy dễ dàng và thoải mái để tìm thấy nội dung để nói.
 1. Hãy viết các từ khóa một cách rõ ràng mà có thể in vào đầu bạn. Nhưng đừng viết chúng quá chậm và cố gắng bao phủ hết các luận điểm cơ bản của tất cả các câu hỏi trong tờ cue card.
 1. Hãy viết các từ khóa thành các luận điểm được gạch đầu dòng hơn là các từ ngẫu nhiên.
 1. Hãy bắt đầu tưởng tượng tình huống và tạo ra bức tranh trong đầu bạn để có các ý tưởng tốt hơn.
 1. Bạn có thể viết vài từ vựng mà bạn có thể sử dụng khi nói
 1. Khi bạn đã viết các từ khóa xong, lướt qua ngay lập tức và sau đó nói khi giám khảo yêu cầu

Bây giờ bạn có thể thử nếu chiến lược này phù hợp với bạn trong cue card sau:

Describe one of your favourite photos

 •         What photo it is
 •         Where and when it was taken
 •         Who were there in that photo

Why it is your favourite photo

Miêu tả một trong những bức ảnh yêu thích của bạn

 •         Đó là bức ảnh nào
 •         Nó được chụp ở đâu và khi nào
 •         Có những ai trong bức ảnh đó

Tai sao đó là bức ảnh yêu thích của bạn


Người dịch: Anh Minh

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: ieltsonlinetests.com

Related Articles