IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Làm sao để đối mặt với những điều bất ngờ? – IP Share

benjamin-faust-8310


Trong cuộc sống, những ngọn gió của hoàn cảnh khác nhau thổi vào tất cả chúng ta trong một dòng chảy bất tận chạm vào đời sống từng người chúng ta. Đây là một điều để tạo ra sự thay đổi. Đây là một điều gì đó khác biệt — thường không thể tránh khỏi – tạo ra sự thay đổi khi bạn không ngờ đến.

Tất cả chúng ta đều trải qua những cơn gió mang đến sự thay đổi. Tuy nhiên, một số người trong chúng ta vẫn đạt được các mục tiêu dự định của mình. Những gì hướng chúng ta đến các bờ biển khác nhau được xác định bằng cách chúng ta đã chọn để kéo buồm như thế nào. Cách mà mỗi người trong chúng ta nghĩ là tạo ra sự khác biệt lớn khi chúng ta cập bến.


Trường hợp bất khả kháng xảy ra với tất cả chúng ta. Chúng ta đều có những thất vọng và thách thức. Tất cả chúng ta đều có sự đảo ngược và những khoảnh khắc đó, bất chấp những kế hoạch và nỗ lực tốt nhất của mình, mọi thứ dường như sụp đổ. Sự thử thách khó khăn không phải là các sự kiện dành cho người nghèo, người không có giáo dục hoặc người thiếu thốn. Người có vấn đề hôn nhân. Người giàu và người nghèo có những thách thức tương tự có thể dẫn đến hủy hoại tài chính và sự tuyệt vọng cá nhân. Trong sự phân tích cuối cùng, không phải là những gì xảy ra sẽ xác định chất lượng cuộc sống của chúng ta, mà chính là những gì chúng ta chọn để làm khi chúng ta phát hiện ra rằng gió đã thay đổi hướng.


Khi mọi thứ xung quanh thay đổi, chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải đấu tranh cho bản thân một lần nữa và thiết lập lại cánh buồm để hướng tới mục đích riêng mà chúng ta lựa chọn. Bộ cánh buồm — cách chúng ta suy nghĩ và phản ứng — có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta nhiều hơn bất kỳ thách thức nào chúng ta phải đối mặt. Chúng ta phản ứng với thử thách nhanh chóng và có trách nhiệm như thế nào quan trọng hơn nhiều so với kết quả. Một khi chúng ta kỷ luật bản thân để hiểu điều này, cuối cùng chúng ta sẽ sẵn sàng kết luận rằng thử thách lớn lao của cuộc sống chính là kiểm soát quá trình suy nghĩ của chúng ta.


Học cách lắp lại cánh buồm bằng những cơn gió thay đổi thay vì cho phép bản thân bị thổi theo hướng bạn không cố ý chọn đòi hỏi sự phát triển để tuân theo kỷ luật. Nó liên quan đến việc thiết lập một triết lý cá nhân mạnh mẽ, giúp ảnh hưởng một cách tích cực tất cả những gì bạn làm, suy nghĩ và quyết định.

Nếu bạn thành công, kết quả sẽ mang đến sự thay đổi tích cực trong thu nhập, lối sống và các mối quan hệ.


Người dịch: Đức

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


    Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: www.success.com

October 24, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019