IELTS Planet - Học IELTS online

Trình độ 6.0 - 7.0

Sprint-IELTS Gif

Tổng ôn IELTS 6.5 (Sprint IELTS Demo)

(  REVIEWS )
 2862.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài
Ivy_course_600x600

Ivy Grammar

(  REVIEWS )
 16782.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài
Giải mã Speaking 8.5

Giải mã Speaking 8.5

( 1 REVIEWS )
 30042.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài

Review mới

Mình mới chỉ tham gia khoá học speaking Ielts nhưng mình thấy khoá học rất hay. Bởi vì nội dung khoá học bám rất sát đề thi ielts, nhưng bài ví dụ đều dễ học, có nhiều từ vựng hay và thông dụng

Nguyễn Mai Phương

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019