IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Trình độ 6.0 - 7.0

Tổng ôn IELTS 6.5 (Sprint IELTS Demo)

(  REVIEWS )
 763Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Ivy Grammar

(  REVIEWS )
 2144Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Giải mã Speaking 8.5

( 1 REVIEWS )
 3442Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Review mới

Mình mới chỉ tham gia khoá học speaking Ielts nhưng mình thấy khoá học rất hay. Bởi vì nội dung khoá học bám rất sát đề thi ielts, nhưng bài ví dụ đều dễ học, có nhiều từ vựng hay và thông dụng

Nguyễn Mai Phương

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019