Trình độ 6.0 - 7.0

Sprint-IELTS Gif

Tổng ôn IELTS 6.5 (Sprint IELTS Demo)

(  REVIEWS )
 601Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS
Ivy_course_600x600

Ivy Grammar

(  REVIEWS )
 1983Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS
Giải mã Speaking 8.5

Giải mã Speaking 8.5

( 1 REVIEWS )
 3290Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2019