IELTS Planet - Học IELTS online

Trình độ 4.0 - 5.0

Giải mã Speaking 8.5

Giải mã Speaking 8.5

( 1 REVIEWS )
 30012.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019