IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Trình độ 4.0 - 5.0

Giải mã Speaking 8.5

( 1 REVIEWS )
 3442Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019