IELTS Planet - Học IELTS online

Trình độ Căn bản

Sports word cloud collage, hobbies and leisure concept background

Gợi ý Vocab cho 40 Topic IELTS Speaking

(  REVIEWS )
 1392.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài
Ivy_course_600x600

Ivy Grammar

(  REVIEWS )
 15082.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài
tu-luyen-ielts-listening

Tự luyện IELTS Listening

( 45 REVIEWS )
 28182.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài
Giải mã Speaking 8.5

Giải mã Speaking 8.5

( 1 REVIEWS )
 28472.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2019