Liên kết các đoạn văn trong một bài luận – IELTS Writing

 

Cách-viết-IELTS-Writing-task-2


Đây là một bài học nhanh để nhắc bạn rằng việc liên kết các đoạn văn trong một bài luận là một kỹ năng quan trọng trong task 2. Ý tưởng là để cho giám khảo hiểu được cấu trúc trong bài luận của bạn ngay khi đọc nó. Kỹ năng bạn cần có là cho thấy được sự liên kết giữa các đoạn trong chủ đề của bạn. Mẹo ở đây không phải là cố gắng để thông minh, mà là làm cho nó trở nên thật rõ ràng. Đừng để giám khảo hiểu lầm bạn!

Làm thế nào để làm được như vậy? Hãy chú ý ba ví dụ dưới đây, nhưng trước tiên hãy xem qua những kỹ năng chính bạn cần phải có:

 1. Làm rõ nội dung của mỗi đoạn chủ đề
 2. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản để thể hiện ý tưởng chính
 3. Đọc lại đoạn chủ đề đầu tiên của bạn trước khi bạn viết đoạn thứ hai
 4. Mượn ngôn ngữ từ một đoạn trong phần tiếp theo

Làm rõ những gì bạn muốn nói trong các đoạn văn

Kỹ năng đầu tiên bạn cần là làm rõ nội dung trong mỗi đoạn văn. Thông thường, bạn sẽ muốn làm điều này trong câu đầu tiên của đoạn văn. Lý do cho việc này là nó cho phép giám khảo có thể dễ dàng nắm được cấu trúc lập luận của bạn. Nhìn vào một trong những ví dụ dưới đây, bạn sẽ thấy ngay lập tức những gì các đoạn văn thể hiện và làm thế nào chúng liên kết với nhau.


 

 • One reason why the loss of print books would be a step backwards is that people would probably just read less.

 

(Một lý do tại sao việc mất dần sách in sẽ là một bước thụt lùi là vì con người sẽ đọc ít hơn.)

 

 • A second reason for believing that it would not be beneficial for the internet to replace traditional books relates to quality.

 

(Lý do thứ hai để tin rằng Internet sẽ không có lợi cho việc thay thế các sách truyền thống có liên quan đến chất lượng.)

Hy vọng ví trên đã thể hiện rõ ràng cách thức hai đoạn văn này cân bằng lẫn nhau bằng việc đưa ra hai lý do khác nhau tại sao internet không nên thay thế sách. Làm thế nào để làm điều này? Hãy để nó thật đơn giản, tất cả những gì bạn cần cố gắng là trình bày thật rõ ràng những gì bạn muốn nói.


Đừng ngại sử dụng ngôn ngữ đơn giản để thể hiện nội dung chính

Về mặt nào đó, đây chỉ là lặp lại những gì tôi vừa nói. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh cách ngôn ngữ đơn giản trở nên hiệu quả và giúp bạn đạt được điểm số 9.0. Có nhiều cách khác nhau để nói về lợi thế và bất lợi. Nhưng đôi khi tốt hơn là không thể hiện. Ở đây tất cả những gì tôi đang cố gắng làm là cho người giám định xem hai đoạn văn của tôi liên quan với nhau như thế nào, vì vậy tôi sử dụng ngôn ngữ đơn giản hơn:

 

 • The clearest advantage of this new technology is that it enables people to read at their own convenience and whenever they want.

 

(Lợi thế rõ ràng nhất của công nghệ mới này là nó cho phép mọi người đọc một cách thuận tiện và bất cứ khi nào họ muốn.)

 

 • There are of course some disadvantages to this technology.

 

(Tất nhiên sẽ có một số nhược điểm đối với công nghệ này.)

Đây tất nhiên là một bài luận nói về lợi thế hoặc bất lợi (advantage/disadvantage). Vì vậy, ở đây tôi chỉ tập trung vào việc để giám khảo hiểu dược ý chính trong mỗi đoạn văn và chúng có liên quan như thế nào với nhau.


Đọc đoạn chủ đề đầu tiên của bạn trước khi bạn viết đoạn chủ đề thứ hai

Tin chắc rằng đây là một mẹo hàng đầu đối với bài viết của IELTS. Bạn rất dễ bị lạc đề khi viết bài luận của mình khi bị áp lực. Lơi đề nghị cho bạn là hãy dừng lại một chút, hãy tự giải thoát cho mình. Bạn có thể làm điều này là khi bạn bắt đầu viết một đoạn mới. Đừng bắt đầu viết ngay lập tức. Thay vào đó tôi đề nghị bạn trước tiên nên quay trở lại và đọc những gì bạn vừa viết. Nếu bạn làm điều này, bạn có nhiều khả năng có thể liên kết các đoạn của bạn với nhau dễ dàng. Xem ví dụ này:

 

 • There is some reason to believe that newspapers and books will not survive into the future in their current form.

 

(Có một số lý do để tin rằng báo chí và sách sẽ không tồn tại trong tương lai theo hình thức hiện tại của chúng.)

 

 • Despite this, it is still likely that traditional print media will not completely disappear for a variety of reasons.

 

(Mặc dù vậy, vẫn có khả năng các phương tiện truyền thông in ấn truyền thống sẽ không biến mất hoàn toàn vì nhiều lý do.)

Lần này tôi chỉ đơn giản là bắt đầu đoạn nội dung thứ hai của tôi với một sự tham chiếu đến những gì tôi đã nói trong đoạn đầu tiên. Làm thế nào có thể làm điều đó? Bằng cách hiểu những gì bạn vừa viết.


Đừng ngại mượn / lặp lại ngôn ngữ

Đây là vấn đề tôi tin rằng một số thí sinh, đặc biệt là các thí sinh có trình độ cao cũng mắc sai lầm. Họ tin rằng họ cần phải sử dụng những từ mới khác nhau bất cứ lúc nào. Trong thực tế, nó giúp sự mạch lạc và gắn kết của bạn nếu bạn lặp lại các từ một khoảng thời gian. Một trường hợp để làm điều này là khi bạn đang cố gắng thể hiện bài viết của bạn có sự liên kết với nhau. Nhìn lại ví dụ đầu tiên của tôi, tôi lặp lại từ “reason”. Tôi làm điều này nhằm mục đích cho giám khảo xem hai đoạn văn liên kết với nhau như thế nào.

 

 • One reason why the loss of print books would be a step backwards is that people would probably just read less.

 

(Một lý do tại sao việc mất sách in sẽ là một bước lùi là mọi người có lẽ sẽ chỉ đọc ít hơn.)

 

 • A second reason for believing that it would not be beneficial for the internet to replace traditional books relates to quality.

 

(Lý do thứ hai để tin rằng Internet sẽ không có lợi cho việc thay thế các sách truyền thống có liên quan đến chất lượng.)


Một bài tập liên kết các đoạn văn trong một bài luận

Nhìn vào những câu hỏi task 2 rất giống nhau này. Tất cả đều nói về cùng một chủ đề, nhưng nhiệm vụ trong mỗi trường hợp là hơi khác nhau.

Nhiệm vụ trong từng trường hợp là gì? Hãy thử và nói theo cách của riêng bạn về những gì câu hỏi yêu cầu bạn làm.

Some people believe that the internet will replace traditional books in the future. Do you believe this would be a positive or a negative development?

(Một số người tin rằng internet sẽ thay thế sách truyền thống trong tương lai. Bạn nghĩ rằng đây sẽ là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

As technology progresses, so has the way we read books and many people now prefer to read using new forms of technology such as e-readers. What are the advantages and disadvantages of this new form of publication?

(Khi công nghệ tiến triển, vì vậy có cách chúng ta đọc sách và nhiều người bây giờ thích đọc bằng cách sử dụng các hình thức công nghệ mới như e-reader (thiết bị đọc sách điện tử). Những ưu điểm và nhược điểm của hình thức xuất bản mới này là gì?)

Some people believe that newspapers and books will eventually be replaced by new forms of technology such as the e-reader and the internet. What is your opinion?

(Một số người tin rằng báo chí và sách cuối cùng sẽ được thay thế bằng các hình thức công nghệ mới như thiết bị đọc sách điện tử và internet. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thê nào?)


Người dịch: Lệ Hằng

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nguồn: dcielts.com

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.