Lời khuyên IELTS: ‘Cách học này không hiệu quả!’

Tôi đã lắng nghe từ những người đã thành công sau khi nghe theo lời khuyên của tôi và cả những người vẫn chưa đạt được mong muốn của mình. Thông thường, khi một thí sinh vẫn không thể cải thiện được số điểm của mình, họ thường nghĩ rằng ”cách học của mình chưa hiệu quả”. Nhưng đó lại là một cách nghĩ sai lầm.

Cách học chỉ giúp phản ánh trình độ tiếng Anh của bạn. Nếu trình độ của bạn chỉ ở mức ”sơ cấp” hoặc ”trung cấp”, sẽ không có cách học nào giúp bạn được 7.0. Các kĩ thuật làm bài sẽ không nâng cao vốn từ vựng hoặc ngữ pháp của bạn.

Nên nhớ rằng chúng ta phải tập trung vào 2 yếu tố sau:

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

  • Cách học, chẳng hạn như cách viết một bài luận
  • Vốn ngôn ngữ, chẳng hạn trình bày quan điểm sử dụng từ vựng tốt và không mất lỗi.

Nếu bạn đang làm theo lời khuyên và vẫn không cải thiện được số điểm, đừng thay đổi cách học. Thay vào đó, hãy tập trung vào điều số 2 ở trên.

Related Articles