IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Lời khuyên về việc học từ vựng (P2) – Tự học IELTS

victoria-heath-252638


Sự Kết hợp

Tôi thực sự khuyên bạn nên học cách dùng từ kết hợp một cách hiệu quả (lời khuyên mạnh mẽ là từ kết hợp :0), có 2 hoặc 3 từ thường đi với nhau, có một mẫu hình cho chúng như là:

 • Have a coffee
 • Have a bath
 • Take a break
 • Take a look
 • Break the law
 • Break a promise
 • Follow the rules
 • Follow your instincts
 • Spend money
 • Spend time at the office…  

Trong phạm vi tiêu chuẩn IELTS , bạn được chấm điểm vốn từ. Bạn sẽ được chấm điểm cách mà bạn dùng từ kết hợp trong phần thi viết, đặc biệt là bài văn. Đây là những gì có trong phần nội dung cụ thể về điểm của bài thi viết, thang điểm 7.

 • Sử dụng phạm vi từ vựng đủ để linh hoạt và chính xác.
 • Sử dụng các từ vựng phổ biến, ít phổ biến hơn với một số nhận thức về phong cách và sự sắp xếp
 • Có thể thường tạo ra lỗi trong việc lựa chọn từ, chính tả và/hoặc hình thành từ.

Từ kết hợp rất quan trọng cho phần viết và chúng thường hữu ích trong phần nói. Chúng làm bài nói của bạn trơn tru tự nhiên, nhưng bạn phải biết dùng chúng một cách chính xác. Đây là một bài học về các mô hình ngữ pháp khác nhau của sự kết hợp. Nếu bạn muốn biết về chúng nhiều hơn theo chủ đề, đây là nguồn trực tuyến mà bạn có thể dùng để tự học IELTS miễn phí nhé!


Xem Lời khuyên về việc học từ vựng (P1)


Người dịch: Lan Phương

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: ieltsfocus

March 30, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019