IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Luyện tập dạng bài hoàn thành sơ đồ – IELTS Listening

Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời một cách hiệu quả hơn cho câu hỏi hoàn thành một sơ đồ trong phần Listening bằng cách xem xét những vấn đề chung, ngôn ngữ thông dụng và gợi ý chiến thuật làm bài cho ngày thi.


ielts-listening-labelling-map-or-plan

Loại câu hỏi này có thể xuất hiện ở bất cứ phần nào trong bốn phần bài Listening nhưng nó thường được ra nhiều nhất ở Section 2. Ở Section 2, thường sẽ có một người nói về một chủ đề phi học thuật. Người đó sẽ giới thiệu về một sự kiện hay dẫn mọi người tham quan một toà nhà, ví dụ như một trường đại học hay một khách sạn. Phần này khó hơn phần một một chút.

 

Hoàn thành một sơ đồ hay một kế hoạch

Screen Shot 2016-05-10 at 11.26.23

Loại câu hỏi này yêu cầu bạn phải xác định những phần khác nhau của một sơ đồ hay kế hoạch bằng cách nghe hiểu một đoạn miêu tả hay hướng dẫn. Do đó, bạn sẽ được nghe một người đưa ra những miêu tả về sơ đồ hay kế hoạch đó, hoặc một người hướng dẫn một nhóm người đi tham quan và bạn cũng sẽ phải theo những chỉ đường đó.

Bạn có thể được cho sẵn các cụm từ cần điền như ví dụ trên, hoặc bạn sẽ phải tìm nhặt những từ đó từ chính bài nghe. Thứ tự các thông tin cần điền sẽ theo như thứ tự bài nói.

 

Các vấn đề phổ biến

 1. Không quen với những từ vựng và ngôn ngữ chức năng được dùng để miêu tả các địa điểm và các hướng. Xem phần ngôn ngữ thông dụng ở dưới.
 2. Quá nhiều thông tin. Phần này không chỉ yêu cầu bạn phải nghe mà cùng một lúc bạn còn phải theo một miêu tả hay một hướng dẫn, hiểu sơ đồ và note lại một cách ngắn gọn.
 3. Chính tả. Vấn đề chung cho mọi phần nghe IELTS và đặc biệt là trong loại câu hỏi này bởi bạn phải làm nhiều công việc cùng một lúc.
 4. Khả năng hình dung những hình ảnh trong đầu bạn. Bạn sẽ phải ngồi trong phòng thi và nghe một người miêu tả về một sơ đồ hay một kế hoạch bạn chưa từng thấy bao giờ. Nếu bạn không thể tưởng tượng, sẽ rất khó để trả lời những câu hỏi này đấy.

 

Ngôn ngữ thông dụng

Sau đây là những từ vừng và các cụm từ thông dụng bạn có thể tham khảo khi chuẩn bị cho phần nghe, hãy tìm hiểu và luyện tập cách sử dụng chúng nhé:

 • at the top/at the bottom
 • on the left/on the right/on the far side
 • North/South/East/West
 • to the north/to the west
 • slightly west of
 • in the southwest/in the northeast
 • in the middle of/in the centre of
 • above/below
 • inside/outside
 • opposite/in front of
 • left hand side/right hand side
 • clockwise/anticlockwise
 • a little beyond
 • just past
 • before you get to
 • adjoining
 • enter via
 • runs alongside

 

Chiến thuật cho phần này

 1. Đọc kĩ câu hỏi. Cố gắng hiểu sơ đồ hay kế hoạch trong đề.
 2. Tự hỏi bản thân những thứ này có liên quan đến câu hỏi như thế nào. Điều này giúp bạn dự đoán câu trả lời và theo sát bài nói.
 3. Nghĩ xem người nói sẽ bắt đầu ở đâu. Bên trái và bên phải họ có cái gì? Cái gì đằng trước hay đằng sau họ?
 4. Nhìn bao quát sơ đồ hay kế hoạch để hiểu và định hướng.
 5. Dự đoán kiểu từ có thể dùng trong câu trả lời, ví dụ như nó có thể sẽ là một địa điểm, phòng, đường, toà nhà,….
 6. Nghe kĩ phần mở đầu của bài nói vì nói giúp bạn hiểu bối cảnh và theo sát bài nói dễ dàng hơn.
 7. Hình dung bằng hình ảnh địa điểm họ đang miêu tả, note lại, nhưng hãy cẩn thận với những yếu tố đánh lạc hướng, VD: ‘this was the library but we decided to move it down to the end of the corridor’.
 8. Lưu ý dấu hiệu ngôn ngữ như ‘The next room we are about to see is…’, hay ‘If you now follow me to….’ để xác định các phần của bài nói.
 9. Ghi các ghi chú nhỏ trong tờ đề rồi chép lại bài tờ đáp án vào cuối giờ cho đúng chính tả.

Người dịch: Ngô Thảo Chi

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: ieltsadvantage.com

August 9, 2017
IELTS Planet - Học IELTS online 2019