Phản hồi trong diễn đàn đã được tạo

Đang xem 3 luồng phản hồi
  • My

   Thành viên
   Tháng Tám 27, 2018 vào lúc 12:27 sáng

   Hi bạn,

   Mình có thắc mắc ở comment thứ 7 (Idea suggestion). Mình viết “It was 10% in 1985,…” và bạn có góp ý thay thế ở đây bằng “which was followed…”. Mình không biết mệnh đề này bổ sung nghĩa cho cái nào? Mình chưa hiểu lắm, bạn giúp mình nhé!

   Thanks.

  • My

   Thành viên
   Tháng Tám 27, 2018 vào lúc 12:17 sáng

   Hi,

   My mistake. I just fixed it. Thank you!

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
  • My

   Thành viên
   Tháng Tám 9, 2018 vào lúc 11:24 sáng

   Hi bạn,

   Bạn có thể giải thích thêm cách dùng của “came from” ở comment thứ 3, khi viết “The second dominated group came from” thì phần sau đó mình nên viết thế nào?

  • My

   Thành viên
   Tháng Tám 4, 2018 vào lúc 3:38 chiều

   [8/4/2018, 3:38:03 PM] Cám ơn các bạn!

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
Đang xem 3 luồng phản hồi
sex videos
IELTS Planet - học ielts online