IELTS Planet - Học IELTS online

Base

Tên

Nguyễn Ngọc Huyền My

Target điểm của bạn là bao nhiêu?

8.5, 8.0, 6.5, 6.5- 7.5

Địa chỉ:

Nhà ông Hùng bà Hiền, xóm 19 Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

IELTS Planet - Học IELTS online 2019