IELTS Planet - Học IELTS online

Base

Tên

ĐƯỜNG CÔNG DANH

Target điểm của bạn là bao nhiêu?

Listening, Reading, Writing, Speaking – Overall : 5.5, 5.0, 5.5, 5.0 – 5.5

Địa chỉ:

1035/10, tố 4, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

IELTS Planet - Học IELTS online 2019