IELTS Planet - Học IELTS online

Base

Tên

Thanh

Target điểm của bạn là bao nhiêu?

(Listening, Reading, Writing, Speaking – Overall – VD: 7.5, 8, 7.0, 6.5 – 7.5)

Địa chỉ:

261/14 Chu Van An P12 Q.Bình Thạnh, TP.HCM

IELTS Planet - Học IELTS online 2019