• Student finished unit 1 year, 2 months ago

  Student finished the unit Hướng dẫn học khóa “Phương pháp đơn giản viết bài IELTS Writing band 8.0″ in course Tự học IELTS Writing từ A đến Z 2018

 • Student started course Start Course Page 1 year, 2 months ago

  Student giáng hương started the course Start Course Page

 • Student started course Tự học IELTS Writing từ A đến Z 2018 1 year, 2 months ago

  Student giáng hương started the course Tự học IELTS Writing từ A đến Z 2018

 • Student finished unit 1 year, 2 months ago

  Student finished the unit 1. Giới thiệu chung về IELTS Speaking in course Giải mã Speaking 8.5

 • Student finished unit 1 year, 2 months ago

  Student finished the unit Giải + Đoán đề IELTS Speaking (Update theo Quý) in course Giải mã Speaking 8.5

 • Student started course Start Course Page 1 year, 2 months ago

  Student giáng hương started the course Start Course Page

 • Student started course Giải mã Speaking 8.5 1 year, 2 months ago

  Student giáng hương started the course Giải mã Speaking 8.5

 • Student started course Start Course Page 1 year, 2 months ago

  Student giáng hương started the course Start Course Page

 • Student started course Giải mã Speaking 8.5 1 year, 2 months ago

  Student giáng hương started the course Giải mã Speaking 8.5

 • Student finished unit 1 year, 2 months ago

  Student finished the unit 2b. Chữa bài tập phân tích từ khóa in course IELTS Reading “đơn giản và hiệu quả”

 • Load More