Nên Làm Gì Nếu Quên Phải Nói Gì Trong Bài Thi Nói – IELTS Speaking

Speaking IP IQRRLWJ8CP


Bạn có bao giờ tưởng tượng ra cái viễn cảnh trong bài thi nói, khi bạn không biết giám khảo IELTS hỏi gì, và không biết bắt đầu câu tiếp theo như thế nào? Bạn nên làm gì sau đó? Bạn có thể làm gì để tránh khỏi tình huống kỳ cục này?

Thay vì nói ‘Xin lỗi?’, ‘Hmmm’, hoặc tiếp tục nhắc lại lời bản thân nói, hãy xem xét những lời khuyên dưới đây có thể giúp bạn trong bài thi nói:

       1. Tôi nên làm gì nếu tôi không hiểu được câu hỏi?

Trong trường hợp này, cố gắng sử dụng những câu hoặc cụm từ này:

 • If I understand right, …     
 • I’m sorry, I’m not sure I understand. Do you mean (that)…?    
 • Sorry I don’t quite catch you. When you say …, do you mean …?     
 • I’m not exactly sure how to answer that question, but (perhaps)…     
 • That’s a rather difficult question, but (maybe)…     
 • Could you please rephrase that question / topic?
 • Nếu tôi hiểu đúng,
 • Tôi xin lỗi, tôi không chắc tôi hiểu. Ông có phải nói là….?
 • Xin lỗi tôi không bắt kịp bạn. Khi ông nói….có phải có nghĩa là…?
 • Tôi không chắc chắn chính xác cách trả lời câu hỏi, nhưng (có lẽ)…
 • Bạn có thể vui lòng nói lại câu hỏi/ chủ đề bằng một câu nói khác?

       2. Tôi nên nói gì nếu tôi bị khựng lại?

Bị khựng lại trong cuộc hội thoại thường xuyên xảy ra, và chúng ta cố gắng sử dụng những từ ngữ và cụm từ sau để cho thấy rằng bạn chủ động suy nghĩ thay vì không có gì để nói.

 • Well, …
 • Actually, …
 • In fact, …
 • You see, …
 • How shall I put it, …
 • Let me think for a second, …
 • Give me a few seconds, …
 • Vâng
 • Thật ra
 • Sự thật là
 • Bạn thấy đó,
 • Tôi nên nói như thế nào nhỉ,
 • Để tôi nghĩ một giây đã,
 • Cho tôi vài giây nào,

Và thay vì nói ‘I think’ (‘tôi nghĩ’), sử dụng những cụm này:

 • As far as I’m concerned, …
 • It seems to me that…
 • From where I stand, it is …
 • What I reckon is …
 • I’d like to point out that…
 • If I may say so, this is…
 • I’m convinced that…
 • Personally, I consider….
 • Trong phạm vi hiểu biết của tôi là,
 • Với tôi có vẻ là,
 • Từ cái tôi nhìn nhận, nó là
 • Tôi nhận thấy là
 • Tôi muốn chỉ ra rằng
 • Tôi muốn chỉ ra rằng
 • Nếu tôi phải nói, thì nó là
 • Tôi muốn nói rằng
 • Cá nhân tôi, tôi thấy rằng

       3. Tôi nên làm gì nếu tôi quên cách phát âm một số từ?

 

  a. Sử dụng từ khái quát hơn

 

Chúng ta luôn muốn sử dụng từ vựng phức tạp để làm giám khảo ấn tượng, nhưng thỉnh thoảng chúng ta chỉ không thể nào nhớ cách nói từ đó! Trong trường hợp đó, cố gắng sử dụng từ bao quát hơn để thay thế nó.

Thí dụ, bạn muốn nói câu sau:

‘Mike phải trải qua thời gian cực kỳ khó khăn’

Nhưng vì  bạn gặp phải áp lực mà quên cách sử dụng từ ‘trải nghiệm’, bạn có thể nói như thế này:

‘Mike có một khoảng thời gian khó khăn’


  b. Sử dụng từ đồng nghĩa

Cách khác là sử dụng từ đồng nghĩa. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và sử dụng từ có thể truyền tải ý nghĩa tương đồng.

Thí dụ, nếu bạn không thể nói:

“Cô gái này nhiều chuyện quá.’

Thì hãy sử dụng từ đồng nghĩa

‘Cô gái này chả bao giờ im lặng.’


  c. Mở rộng từ vựng

Nhiều từ phức tạp có thể được ‘mở rộng’ hoặc ‘giải thích’ bằng cách sử dụng các cụm tương đồng. Nếu bạn không thoải mái khi sử dụng một vài từ, cố gắng nói một cách đơn giản, và bạn có thể đạt điểm cao hơn nhờ vào sự trôi chảy và có ngữ pháp đúng:

Thí dụ, nếu câu sau đây hơi khó:

‘Tôi chưa từng thấy người nào cứng đầu thế.’

Và ta có thể nói như thế này:

‘Tôi chưa từng thấy người nào mà không bao giờ lắng nghe lời khuyên của người khác như thế.’


       4. Tôi nên bắt đầu nào nói như thế nào và kết thúc như thế nào?

Bên cạnh việc thoải mái với bài nói, chúng ta nên cũng chú ý có một khởi đầu và kết thúc thuận lợi. Không gì tệ hơn việc không có gì để nói và lầm bầm ‘Vâng, nó đó…’

Đây là một số mẫu câu mà bạn có thể bắt đầu và dành một số thời gian để nghĩ về đáp án:

 • It seems that you really know how to ask difficult questions
 • That’s an interesting question.
 • Well, it’s really hard to say.
 • Actually, I don’t quite remember.
 • Có vẻ ông rất biết cách hỏi khó.
 • Câu hỏi này thật thú vị
 • Vâng, rất khó để nói
 • Thật ra, tôi không nhớ

Để kết thúc phần nói, chúng ta có thể sử dụng:

 • In other words, I am …
 • And that means …
 • Let me put it another way, …
 • What I’m suggesting is …
 • All I’m trying to say is …
 • What I’m getting at is …
 • If I can rephrase that, …
 • Perhaps I should make that clearer by saying…
 • Perhaps it would be more accurate to say …
 • Nói cách khác, tôi là …
 • Điều đó có nghĩa là …
 • Để tôi giải thích thành cách khác …
 • Điều tôi muốn nói là …
 • Tôi muốn nói …
 • Cái tôi muốn đề cập đến …
 • Nếu tôi có thể nói cách khác …
 • Có lẽ tôi có thể làm rõ bằng cách …
 • Có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói …

Người dịch: Mỹ An

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn: ieltsadvantage.com

Related Articles