IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Những động từ không được dùng ở thể bị động – Tự học IELTS

Không phải tất cả động từ đều có thể dùng ở dạng bị động. Cấu trúc bị động không thể áp dụng với nội động từ không có tân ngữ. Ví dụ, những câu được cho dưới đây không thể dùng dạng bị động được vì không có gì để trở thành chủ ngữ cho câu bị động.


brooke-lark-609899-unsplash


 • The baby cried. (Đứa bé đã khóc.)
 • The water boils. (Nước sôi.)
 • The patient died. (Bệnh nhân đã chết.)

Một số ngoại động từ (Vd: fit (vừa vặn), have (có), lack (thiếu), resemble (giống), suit (phù hợp),v.v…) cũng không thể dùng ở dạng bị động.

 • She has an Alsatian dog. (Cô ấy có một con chó béc giê Đức.) (KHÔNG PHẢI: An Alsatian dog is had by her.)
 • This coat doesn’t fit me. (Cái áo khoát này không vừa với tôi.) (KHÔNG PHẢI: I am not fitted by this coat.)
 • She resembles a princess. (Cô ấy giống một công chúa.) (KHÔNG PHẢI: A princess is resembled by her.)
 • You lack tact. (Bạn thiếu tài xử trí.) (KHÔNG PHẢI: Tact is lacked by you.)

Một số cụm giới từ chủ yếu được dùng ở dạng chủ động. Ví dụ: agree with (đồng ý với) và walk into (đi vào).

 • She walked into the hall. (Cố ấy đã đi vào hội trường.) (KHÔNG PHẢI: The hall was walked into by her.)
 • He did not agree with me. (Anh ấy không đồng ý với tôi.) (KHÔNG PHẢI: I was not agreed with by him.)

Bởi không có quy luật rõ ràng về điều này, học sinh cần phải học những động từ không được dùng ở thể bị động.


Những lỗi phổ biến khi dùng thể bị động

Học sinh tự học IELTS thường cảm thấy bối rối giữa dạng động từ chủ động và bị động trong tiếng Anh.

 • Sai: I was very interesting in the story.
 • Đúng: I was very interested in the story. (Tôi đã rất thích đọc truyện.)
 • Sai: He was punishing for his crimes.
 • Đúng: He was punished for his crimes. (Hắn ta đã bị trừng phạt vì tội ác.)
 • Sai: We were questioning by the inspector.
 • Đúng: We were questioned by the inspector. (Chúng tôi đã bị chất vấn bởi nhà điều tra.)

Giải thích

Tất cả những câu được cho bên trên đều dùng thể bị động ở thì quá khứ đơn. Thể bị động của thì quá khứ đơn được tạo ra bằng was/were + động từ dạng V-ing ở dạng quá khứ phân từ, mặt khác, được dùng để tạo ra thể chủ động của những thì tiếp diễn.

Đối chiếu:

 • She was calling. (Cô ấy đã đang gọi.) (Chủ động – Quá khứ tiếp diễn)
 • She was called. (Cô ấy đã được gọi.) (Bị động – Quá khứ đơn)
 • She has called. ( Cô ấy đã gọi.) (Chủ động – Hiện tại hoàn thành)
 • She has been called. (Cô ấy đã được gọi.) (Bị động – Hiện tại hoàn thành.)

Người dịch: Thủy Ngân

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: ielts-practice.org

April 3, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019