Objective Ielts Advanced

Objective Ielts Advanced

9781107674387

Objective IELTS là cuốn luyện thi IELTS cấp độ 2, giúp thí sinh hiểu rõ hơn các phần của IELTS học thuật và đào tạo chung. Cuốn sách được xuất bản bởi the Cambridge Learner Corpus, xây dựng dựa trên việc phân tích các bài thi IELTS của các thí sinh. Objective IELTS dùng để học tiếp lên cao nên những người ở trình độ thấp hơn muốn có điểm số cao hơn thì cần phải có chuẩn bị sớm. Mỗi cấp độ yêu cầu khoảng 60-80 giờ học đi kèm với sách bài tập và đĩa CD.

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tải xuống tại đây nhak!

Related Articles

sex videos
IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.