Phân tích một bài viết Task 2 dạng Discuss both views + Opinion

 

TOPIC: Some people think that computers and the Internet aremore important for a child’s education than going to school. But others believethat schools and teachers are essential for children to learn effectively.Discuss both views and give your own opinionANSWER:With a number of technological advancements growing apace, itis generally believed that the Internet and computer will supplant thetraditional role of teachers in the not-too-distant future. This idea may pointout to two main directions, both of which present different arguments Central to the supporting arguments of this issueis the idea that the global online network is the inexhaustible source ofinformation, which definitely exceeds the fund of knowledge that any veteranteacher can accumulate. Internet and computer also offer a more comprehensiveaccess to knowledge, ranging from visual to aural stimuli, which make learningan ever enjoyable experience, especially for children On the other hand, critics of this idea maintainthat although educational benefits that the Internet may yield are undeniable,some certain shortcomings have still remained . Much information as theInternet may provide, most of the sources are unjustified by experts. As aresult, information from those sources is subjected to question Admittedly, thecomputer can show whether an answer to a particular question is right or wrongbut it cannot give as an in-depth explanation as a human teacher can. Throughface-to-face communication, teachers can also pinpoint the weaknesses of eachstudent and therefore, adjusting and tailoring their teaching methods to meetthe levels or the demands of those students. This is where the computer provesto be incompetent.In short, although both sides have their equally valid arguments. I am inclined to think that although Internet can be a usefultool for education, it will never can play the unique role of human teachers.(261 words – by Đức Hùng)

 

Nguồn 1:    Một bạn học sinh của Page: Hướng dẫn viết IELTS Writing – Từ cơ bản đến nâng cao (13-03-2014)

 

Nguồn 2: <a>http://www.essayforum.com/writing-feedback-3/essay-practice-computers-replace-human-teachers-39637/</a>(Không biết có phải bạn học sinh này cóp của trang này ko vì thấy trang này năm post là 2012)

 

Nhận xét:

Đây là một bài viết mình đọc được trên mạng. Bạn có thể nhận xét bài viết “quá đỉnh” “quá cao siêu”…”từ vựng rất phong phú”… Tuy nhiên, đọc qua thì mình thấy bài viết có một số điểm chưa tốt như sau:

 

1. “This idea may point out to two main directions, both of which present different arguments” ->Câu sử dụng các từ rất chung chung, có thể sử dụng cho nhiều dạng bài -> Giám khảo không bao giờ thích các cụm như vậy và sẽ đánh giá bạn học thuộc lòng.

 

2. Về bố cục, bài viết chia body chưa đều. body 1: ý  support quá sơ sài (1 câu) không cân đối với body 2. Đoạn cuối, tác giả có viết “although both sides have their equallyvalid arguments”  trong khi phân tích thì lại chả “equally” tý nào :D. Bài viết “Discuss both views + opinion” bạn vẫn nên chia thân bài thành 2 body độ dài tương đương, ko phải body nào ủng hộ thì dài, body ko ủng hộ thì ngắn

 

3. Topic sentence bạn chỉ nên viết thật đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu. Đừng bao giờ viết lằng nhằng ở các câu topic sentence

 

4.Đây là bài viết “discussion+ opinion” thảo luận 2 mặt của vấn đề và đưa ra quan điểm của bạn.  Đọc từ đầu đến cuối bài viết, bạn chỉ thấy đến kết luận tác giả mới đưa ra ý kiến là  “I am inclined to think that although Internet can be a useful tool for education, it will never can play the unique role of human teachers”  ->  đây không phải là hướng tiếp cận tốt. Hãy xem lại The examiners’ band descriptor sheet task 2 (mình gửi kèm dưới đây) , một bài band 7 essay phải là bài “presents a clear position throughout the response”.

+ “A clear postion” nghĩa là bài viết của bạn phải thể hiện quan điểm cá nhân (nếu đề bài hỏi) một cách rõ ràng

+ “through out the response” nghĩa là phải thể hiện từ đầu đến cuối bài viết

Do vậy, cách tốt nhất đáp ứng tiêu chí trên là:

 

Thể hiện quan điểm cá nhân của bạn ngay phần introduction. Ví dụ: “While there are some benefits ….., I would argue that itis better to …..”. Hỗ trợ quan điểm đó của bạn ở phần thân bài. Để rõ hơn, ở khổ thân bài của ý kiến bạn ủng hộ. Bạn có thể cho thêm cụm sau ở câu topic sentence để làm rõ là bạn ủng hộ ý kiến này (nếu đặt ở body 2)  “On the other hand, I believe that…..”. Cuối cùng, phần kết luận lại một lần nữa nhắc lại quan điểm bạn ủng hộ ý kiến nêu ở mở bài  -> hoàn toàn đáp ứng tiêu chí chấm thi

 

Một vài nhận xét qua như vậy.

 

Nói chung, viết loằng ngoằng phức tạp hay viết đơn giản đều ok. Nhưng quan trọng là bạn phải follow 4 tiêu chí chấm điểm của IELTS thật chặt. Nhiều bạn nghĩ rằng chấm thi viết sẽ cảm tính nhưng mình thì thấy tiêu chí chấm thi viết rất rõ ràng, miễn là bạn đáp ứng đủ. Không thể nào giám khảo chấm bạn thấp dù có ghét bạn đến đâu :DChúc các bạn học tốt !Link download The examiners’ band descriptor sheet:https://drive.google.com/file/d/0ByAGTrResf-BQlEyd2hpMDVOQW8/edit?usp=sharing

 

-Ngoc Bach-

[29/5 – 6/6] – Premium IELTS Summer Sale 50% còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: Facebook

May 4, 2015
IELTS Planet - Học IELTS online 2019