Premium IELTS – Lộ trình học 6.5 1 tháng

1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 6.0

2. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3-4 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

Lưu ý: Sử dụng link sau để tải tài liệu tổng hợp nếu link dưới bị hỏng

Link tổng hợp tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1cC1JiCCdlw1YVjI3DHhiF-8ZwpOq8CzA?usp=sharing

 

Đăng ký nhanh Premium IELTS

Đăng ký nhanh Premium IELTS
    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
IELTS Planet - học ielts online