Premium IELTS – Lộ trình học 6.5 1 tháng

1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 6.0

2. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3-4 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

Không chỉ có những ô trống khô khan trên Excel hay vài gạch đầu dòng liệt kê video thuần túy. Lộ trình học hoàn hảo còn phải là sự pha trộn nhuần nhuyễn việc Xem Video thu sẵn và việc luyện tập. Học Writing – phải Viết, sẽ có người chấm và cho điểm. Học Speaking – phải nói, sẽ có người nghe và sửa phát âm. Học Listening và Reading – phải có người giải thích chi tiết nếu chưa hiểu đáp án.

Hãy tưởng tượng, nếu chương trình Premium IELTS là một tô phở, thì 13 lộ trình chính là nước lèo – là thứ kết nối giữa Video bài giảng, giáo trình slide, tuyển tập bài tập…
– và làm việc học IELTS, trở nên giản đơn như việc bạn ăn một tô phở vậy.

 

Demo Ngày 1 – Tuần 1

Đầu tiên, Tải toàn bộ tài liệu được sử dụng trong lộ trình tại:

– File bài tập Reading và Listening tổng hợp theo dạng bài

– File bài tập tổng hợp Writing

– File bài tập từ vựng (đính kèm trong khóa Grammar)

– Bộ đề Writing và Speaking theo từng Quý

—–
– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Reading” trong khóa học “IETLS Reading đơn giản và hiệu quả”.

– Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong Listening và Reading trong mục lục các khóa học tương ứng

– Làm thử 1 bài test Reading  trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật. Mục tiêu của bài test là để các bạn làm quen với cấu trúc đề thi của 2 kỹ năng trên nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số. Link download file test:

http://bit.ly/2WqgAPL

– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Listening và các kỹ thuật quan trọng” trong khóa học “Tự luyện IELTS Listening”

– Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong Listening và Reading trong mục lục các khóa học tương ứng

– Làm thử 1 bài test Reading và Listening trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật. Mục tiêu của bài test là để các bạn làm quen với cấu trúc đề thi của 2 kỹ năng trên nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số. Link download file test:

Premium IELTS sale còn 2.490.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+Tuần 1
Ngày 1 - Tuần 1

Đầu tiên, Tải toàn bộ tài liệu được sử dụng trong lộ trình tại:

– File bài tập Reading và Listening tổng hợp theo dạng bài

– File bài tập tổng hợp Writing

– File bài tập từ vựng (đính kèm trong khóa Grammar)

– Bộ đề Writing và Speaking theo từng Quý

—–
– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Reading” trong khóa học “IETLS Reading đơn giản và hiệu quả”.

– Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong Listening và Reading trong mục lục các khóa học tương ứng

– Làm thử 1 bài test Reading  trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật. Mục tiêu của bài test là để các bạn làm quen với cấu trúc đề thi của 2 kỹ năng trên nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số. Link download file test:

http://bit.ly/2WqgAPL

– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Listening và các kỹ thuật quan trọng” trong khóa học “Tự luyện IELTS Listening”

 

– Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong Listening và Reading trong mục lục các khóa học tương ứng

– Làm thử 1 bài test Reading và Listening trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật. Mục tiêu của bài test là để các bạn làm quen với cấu trúc đề thi của 2 kỹ năng trên nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số. Link download file test:

Ngày 2 - Tuần 1

– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Speaking”  trong khóa học “IETLS Xóa Mù”.

– Làm thử 1 bài test Speaking và Writing trong vòng 1 tiếng 30 phút như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên. Link download file test:

http://bit.ly/2EWUMR0

– Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” – Reading

– Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

-Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Writing” trong khóa học “IELTS Xóa Mù”. 

– Làm thử 1 bài test Speaking và Writing trong vòng 1 tiếng 30 phút như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên. Link download file test:

http://bit.ly/2EWUMR0

Ngày 3 - Tuần 1

– Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

– Làm bài tập “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

– Học phần Ôn Tập chủ đề mô tả người để học từ vựng và học 2 bài tùy chọn cùng chủ đề Speaking Task 2

– Học 2 topic tùy chọn của Speaking Task 1

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Ngày 4 - Tuần 1

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

 

Ngày 5 - Tuần 1

– Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

– Tự luyện viết dạng bài Opinion (Writing) bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải lên forum để được chữa bài.

– Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 2

– Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1.

– Xem bài sửa Speaking.

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để được sửa bài.

Ngày 6 - Tuần 1

– Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập, video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

– Tự luyện tập viết dạng bài Discuss và Discuss Opinion – Writing task 2 bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải bài lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa Writing Opinion

– Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1.

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài.

– Xem bài sửa Speaking.

Lộ trình được thiết kế dành riêng cho học viên chương trình Premium IELTS - Trở thành học viên để được Unlock toàn bộ lộ trình từ Xóa Mù - Tới 6.5 và lấy 8.0

Xem thêm về Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019