Premium IELTS – Lộ trình học 6.5 1 tháng (IELTS General)

ielts-dinh-cu_02

  1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 6.5

  1. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3-4 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

    Ghi rõ sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Premium Kit


Tuần 1

Ngày 1 - Tuần 1

F

– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Reading” trong khóa học “Giới thiệu về General Training IELTS”“IELTS Reading đơn giản và hiệu quả”

– Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong Reading trong mục lục các khóa học tương ứng

– Làm thử 1 bài test Reading và Listening trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật. Mục tiêu của bài test là để các bạn làm quen với cấu trúc đề thi của 2 kỹ năng trên nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số. Link download file test:

https://drive.google.com/file/d/1Pp7qXrXSfHrXBdRWznWRKGcqpoRHesnA/view?usp=sharing

A

– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Listening và các kỹ thuật quan trọng” trong khóa học “Tự luyện IELTS Listening”

– Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong Listening  trong mục lục các khóa học tương ứng

– Làm thử 1 bài test Reading và Listening trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật. Mục tiêu của bài test là để các bạn làm quen với cấu trúc đề thi của 2 kỹ năng trên nên các bạn không cần quá lo lắng về điểm số. Link download file test:

https://drive.google.com/file/d/1Pp7qXrXSfHrXBdRWznWRKGcqpoRHesnA/view?usp=sharing

Tuần 1 - Ngày 2

B

– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Speaking”

– Làm thử 1 bài test Speaking và Writing trong vòng 1 tiếng 30 phút như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên. Link download file test:

https://drive.google.com/file/d/1NVA-oOlE4_dVtjvWZopKFbWdWHs7mkkH/view?usp=sharing

F

– Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” – Reading

– Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

9

– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Writing” trong khóa học “Giới thiệu về General Training IELTS”

– Làm thử 1 bài test Speaking và Writing trong vòng 1 tiếng 30 phút như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên. Link download file test:

https://drive.google.com/file/d/1NVA-oOlE4_dVtjvWZopKFbWdWHs7mkkH/view?usp=sharing

Tuần 1 - Ngày 3

A

– Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

– Làm bài tập “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

B

– Học phần Ôn Tập chủ đề mô tả người để học từ vựng và học 2 bài tùy chọn cùng chủ đề Speaking Task 2

– Học 2 topic tùy chọn của Speaking Task 1

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Ngày 4 - Tuần 1

B

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

A

– Xem video “Dạng bài Gap Filling 1 Gap Filling 2” – Listening

– Làm bài tập “Dạng bài Gap Filling 1” – Listening

– Làm bài tập “Dạng bài Gap Filling 2” – Listening

Ngày 5 - Tuần 1

B

– Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 2

– Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1.

– Xem bài sửa Speaking.

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để được sửa bài.

9

– Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

– Tự luyện viết dạng bài Opinion (Writing) bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6 -Tuần 1

B

– Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1.

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài.

– Xem bài sửa Speaking.

9

– Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập, video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

– Tự luyện tập viết dạng bài Discuss và Discuss Opinion – Writing task 2 bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải bài lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa Writing Opinion

Tuần 2

Ngày 1 - Tuần 2

F

– Xem video “Dạng Gap Filling” chữa bài tập Gap Filling – Reading

A

– Xem video “Dạng bài Multiple Choice 1 lựa chọn” – Listening

– Làm bài tập Multiple Choice 1 lựa chọn – Listening

 

9

– Xem bài sửa Writing Discuss và Discuss Opinion

Tuần 2 - Ngày 2

B

– Học phần Ôn tập Mô tả một địa điểm để làm quen với từ vựng cần thiết, nghe 3 file của Speaking task 2

– Học 2 topic tiếp theo của Speaking task 1

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó up lên forum để chữa bài.

– Xem bài sửa Speaking ngày 1

A

– Xem video “Dạng bài Multiple Choice nhiều lựa chọn” – Listening

– Làm bài tập Multiple Choice nhiều lựa chọn – Listening

Ngày 3 -Tuần 2

9

– Xem video “Cách viết dạng bài Causes Solution” và phần Ôn Tập – Writing task 2

– Tự luyện viết dạng Causes Solution với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

F

– Xem video “Dạng Summary Filling” chữa bài tập Summary Filling – Reading

B

– Xem bài sửa speaking ngày 2 và ôn tập lại các từ vựng đã học.

Ngày 4 - Tuần 2

B

– Học 3 topic tiếp theo cùng chủ đề đang học “Mô tả một địa điểm” của Speaking Task 2

– Học 5 topic tiếp theo của Speaking task 1

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để chữa bài.

9

– Xem bài sửa Writing Causes Solution.

– Tự luyện tập Writing các dạng đã học với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

Ngày 5 -Tuần 2

B

– Học phần ôn tập chủ đề mô tả sự kiện trong quá khứ để làm quen với từ vựng cần thiết và nghe 3 file với chủ đề liên quan – Speaking task 2

– Xem bài sửa Speaking ngày 4

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Xem video “Cách viết dạng bài 2 Part Question” và phần Ôn Tập – Writing task 2

– Tự luyện Writing dạng 2 Part Question với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6 - Tuần 2

B

– Học 5 topic tiếp theo của Speaking Task 1

– Học 2 topic tiếp theo cùng chủ đề đang học của Speaking task 2

– Xem bài sửa Speaking ngày 5

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

F

– Xem video “True/False/Not given ”  và phần chữa bài  – Reading

– Xem video “Mutiple Choice” và phần chữa bài – Reading

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

9

– Xem bài sửa Writing ngày 5

A

– Làm 1 đề  Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Tuần 3

Ngày 1 - Tuần 3

F

– Xem video “Dạng bài Matching” và phần chữa bài – Reading

 

A

– Xem video “Dạng bài Matching” – Listening

– Làm bài tập Matching Listening

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 2 - Tuần 3

9

– Học bài 4 “Giới thiệu chung về Writing task 1” và bài 5 “Writing task 1 – Thư khen ngợi, cảm ơn”.

– Tự luyện Writing viết thư khen ngợi, cảm ơn với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

B

– Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1

– Học phần ôn tập Mô Tả một đối tượng và nghe 2 file cùng chủ đề – speaking task 2

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3 - Tuần 3

F

– Xem video “Match headings”“Match information with paragraphs” – Reading

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

– Xem video “Labelling a graph” và “Labelling a diagram” – Listening

– Làm 1 đề  Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

B

– Học 4 topic tiếp theo của Speaking task 1

– Xem bài sửa Speaking ngày 2

9

– Xem bài sửa Writing ngày 2

Ngày 4 - Tuần 3

B

– Học 3 topic tiếp theo cùng chủ đề của Speaking task 2

– Tự luyện speaking với các chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Học bài 6 “Writing task 1 – Thư khiếu nại, xin lỗi”

– Tự luyện viết writing task 1, viết thư khiếu nại, xin lỗi và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 5 - Tuần 3

B

– Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1 và 3 file cùng chủ đề đang học của Speaking task 2

– Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Học bài 7 “Writing task 1 – Thư xin việc”

– Tự luyện writing task 1, viết thư xin việc với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa Writing ngày 4

F

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

– Làm 1 đề  Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 6 -Tuần 3

9

– Học bài 8 “Writing task 1 – Thư yêu cầu”

– Xem bài sửa Writing ngày 5

– Tự luyện Writing task 1 viết thư yêu cầu và tải lên forum để được chữa bài

B

– Xem bài sửa Speaking ngày 5

F

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

– Làm 1 đề  Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Tuần 4

Ngày 1 -Tuần 4

B

– Học 2 topic tiếp theo của speaking task 1

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của speaking task 2

– Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải bài lên forum để được chữa bài

9

– Tự luyện Writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

F

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

– Làm 1 đề  Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 2 - Tuần 4

B

– Học 4 topic tiếp theo của speaking task 1

– Xem bài sửa Speaking ngày 1

9

– Xem tất cả video bonus “Cách viết dạng bài Causes” “Cách viết dạng bài Discuss – Opinion” – Writing task 2

– Tự luyện Writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa Writing ngày 1

F

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

– Làm 1 đề  Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 3 - Tuần 4

B

– Học 2 topic đầu tiên của speaking part 3

– Học 3 topic/file nghe tùy chọn của speaking task 2

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

– Xem bài sửa ngày 2

9

– Xem bài sửa ngày 2

– Tự luyện Writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

 

F

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

– Làm 1 đề  Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 4 - Tuần 4

B

– Học 3 topic tiếp theo của speaking task 3

– Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

– Xem bài sửa Speaking ngày 3

 

9

– Xem bài sửa Writing ngày 3

– Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

F

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

– Làm 1 đề  Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 5 - Tuần 4

B

– Học 2 topic còn lại của speaking task 3

– Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

9

– Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

– Xem bài sửa Writing ngày 4

F

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

A

– Làm 1 đề  Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

Ngày 6 -Tuần 4

B

– Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

Nếu các bạn còn thời gian:

– Luyện tập thêm  chủ đề speaking còn yếu và tải lên forum để được chữa bài, cải thiện kỹ năng liên tục

– Thường xuyên nghe video của TED talks hay những kênh tương tự và tập viết chính tả hay ghi chú lại ý chính của từng video. Nếu có thể hãy tự thu âm và trình bày lại về nội dung của đoạn video để chủ động sử dụng tất cả kiến thức đã học.

9

– Xem bài sửa Writing ngày 5

Nếu các bạn còn thời gian:

– Hãy xem lại các từ vựng và cấu trúc câu đã học

– Luyện tập thêm writing còn yếu và tải lên forum để được chữa bài, cải thiện kỹ năng liên tục

F

– Làm 1 đề  Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General

– Hãy xem lại các video về các lỗi sai các bạn thường gặp trong Reading

– Luyện tập thêm sách IELTS Cambridge 11 và các sách IELTS khác.

A

– Làm 1 đề  Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General

– Hãy xem lại các video về các lỗi sai các bạn thường gặp trong Listening

– Luyện tập thêm sách IELTS Cambridge và các sách IELTS khác

– Thường xuyên nghe video của TED talks hay những kênh tương tự và tập viết chính tả hay ghi chú lại ý chính của từng video.

Trước ngày thi:

Các bạn đừng nên làm thêm bài test nào vì điểm số có thể sẽ khiến các bạn mất tinh thần trước kỳ thi. Hơn nữa, bộ não của các bạn cũng cần được nghỉ ngơi; vì vậy, hãy “actively” học tiếng Anh bằng cách nghe nhạc để xả stress. Bài thi IETLS kéo dài 3 tiếng (chưa tính Speaking), nên hãy chắc chắn rằng các bạn nạp đủ năng lượng vào buổi sáng trước khi làm thủ tục vào phòng thi. Các bạn cũng không cần mang theo nước, bút chì và tẩy vì các dụng cụ này sẽ được phát trong phòng thi. Nhưng hãy nhớ phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để làm thủ tục nhé. Chúc các bạn thi tốt!

Học IELTS Online