IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Selena Gomez – Đọc báo cùng IP

Selena-Gomez-1-3


Actress, Philanthropist, Singer   1992–now

(Diễn Viên, Nhà Từ Thiện, Ca Sĩ   1992-now)


A former fixture in the Disney universe of TV shows, movies and music, Selena Gomez has since made a name for herself as a solo artist and philanthropist.

 •  Cựu diễn viên cố định của kênh truyền hình, phim ảnh và âm nhạc Disney, Selena Gomez đã trở nên nổi tiếng với danh hiệu ca sĩ và nhà từ thiện.   

Who Is Selena Gomez?

 • Selena Gomez là ai?   

Born on July 22, 1992, in Grand Prairie, Texas, Selena Gomez got her start in show business with a two-year run on the kids show Barney and Friends. After a few bit parts in movies, Gomez guest starred on the Disney Channel’s The Suite Life of Zack & Cody and Hannah Montana. In 2007, she was cast as the lead for Wizards of Waverly Place, and in 2009 she released the pop album Kiss & Tell. Other projects over the years include the 2013 film Spring Breakers and the 2015 album Revival, featuring the single “Good for You.” Gomez has also earned praise for going public with her battle with lupus.

 •  Sinh ra vào 22/7/1992 ở Grand Prairie, Texas, SG bắt đầu làm việc trong lĩnh vực phim ảnh với một chương trình truyền hình trên đài cho trẻ em kéo dài hai năm tên Barney và Những Người Bạn. Sau một số xuất hiện nhỏ trong các phim truyền hình,Gomez trở thành diễn viên khách mời của phim Cuộc Sống Thượng Hạng của Zack và Cody trên đài Disney, cô trở thành diễn viên chính cho phim Phép Thuật ở Waverly, và vào năm 2009, cô cho ra album nhạc Pop Hôn Và Nói. Những dự án khác qua các năm bao gồm phim lẻ Những Kẻ Phá Xuân vào năm 2013 và album Hồi Sinh vào năm 2015, và đĩa đơn ” Tốt Cho Anh.”Gomez đã nhận được nhiều lời khen ngợi về cuộc chiến công khai với căn bệnh nổi ban đỏ.   

Movies, TV Shows and Songs

Phim, Chương Trình Truyền Hình và Sự Nghiệp Ca Hát   

Gomez began her career in show business in 2001 when she performed on the popular children’s program Barney & Friends as Gianna. Dropped from the series after two years, Gomez auditioned for other shows without much success. She landed a small role in the movie Spy Kids 3-D: Game Over in 2003 and a bit part as Julie on Walker, Texas Ranger: Trial by Fire in 2005. She also signed on to play Emily Grace Garcia in Brain Zapped in 2006, and even recorded a song for the show.

 •  Gomez bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2001 khi cô trình diễn trên một chương trình trẻ em khá phổ biến tên Barney Và Những Người Bạn với vai Gianna. Cô từ giã chương trình sau 2 năm, Gomez thử vai cho những chương trình khách mà không mấy thành công. Cô ấy cuối cùng đóng một vai nhỏ trong phim Điệp Viên Nhí: Kết Thúc vào năm 2003 và một phần nhỏ là vai Julie trong Huyền Thoại Texas Ranger: Thử Lửa vào năm 2005. Cô ấy cũng đã đóng vai Emily Grace trong phim Tung Não vào năm 2006 và thu một bài hát cho chương trình này.

‘The Suite Life of Zack & Cody,’ ‘Wizards of Waverly Place’

‘Cuộc Sống Thượng Hạng của Zack và Cody’, ‘Phép Thuật ở Waverly’

In 2006, Gomez guest starred as Gwen in The Suite Life of Zack & Cody on the Disney Channel. Earning more work from Disney, Gomez was tapped to play the evil Mikayla for the Hannah Montana series. She then landed her first starring role when the channel cast her as Alex Russo in the show Wizards of Waverly Place in 2007. The hit series ran until 2012.

 •  Vào năm 2006,Gomez đóng vai Gwen- diễn viên khách mời trong ‘Cuộc Sống Thượng Hạng của Zack và Cody’ trên đài Disney. Sau đó nhận được thêm nhiều công việc từ Disney,Gomez được nhận đóng vai Mikayla quỷ quyệt trong show Hannah Montana. Và sau đó cô được đóng vai chính lần đầu tiên là Alex Russo trong show truyền hình Phép Thuật ở Waverly vào năm 2007. Và show diễn ra đến hết năm 2012.   

‘Another Cinderella Story,’ ‘Princess Protection Program’

‘Câu Chuyện Về Một Lọ Lem Khác’ ‘Chương Trình Giải Cứu Công Chúa’

In 2008, Gomez made her first animated movie, Horton Hears a Who!, and starred in the ABC Family movie Another Cinderella Story with fellow Disney Channel actor Andrew Seeley. Selena filmed two projects for the Disney Channel Original Movie franchise as well. The first was Princess Protection Program, released in 2009 and also starring Demi Lovato. Later in 2009, she starred in Wizards of Waverly Place: The Movie.

 •  Năm 2008, Gomez bắt đầu lồng tiếng cho phim hoạt hình đầu tiên, Horton Nghe Ai! và đóng trong một phim của ABC Family với bạn diễn Disney là Andrew Seeley. Selena đóng cho 2 dự án phim Kênh Nhượng Quyền Disney. Phim đầu tiên là Chương Trình Bảo Vệ Công Chúa, ra mắt vào năm 2009 và bạn đồng diễn là Demi Lovato. Cuối 2009, cô bắt đầu đóng Phép Thuật ở Waverly: Phần Phim Lẻ.   

Soundtrack Projects

 Dự án nhạc phim

Along with her acting, Gomez focused on her burgeoning music career by recording a cover of “Cruella de Vil” for DisneyMania 6 in 2008. She also recorded three tunes for the soundtrack to her movie Another Cinderella Story and a song for the animated movie Tinker Bell. Other feature film contributions included the single “One and the Same” for Princess Protection Program as a duet with Lovato, as well as four songs for the soundtrack to Wizards of Waverly Place: The Movie.

 • Bên cạnh diễn xuất, Gomez còn tập trung vào sự nghiệp âm nhạc đang phát triển bằng việc thu âm bản cover “Cruella de Vil” cho DisneyMania 6 vào năm 2008. Cô cũng thu 3 bài cho phim ‘Câu Chuyện Về Một Lọ Lem Khác’ và một bài cho phim hoạt hình Tinker Bell Những đóng góp khác cho phim bao gồm một đĩa đơn “Một và Giống Thế” cho Chương Trình Bảo Vệ Công Chúa hát đôi với Demi Lovato, cũng như 4 bài cho Phép Thuật ở Waverly: Phần Phim Lẻ.   

‘Kiss and Tell’ Debut Album

 “Hôn Và Nói” Album đầu tay

In 2008, Gomez signed a record contract with Hollywood Records and began working on her debut album, Kiss and Tell, which was released in September 2009. Gomez also had a cameo in the Jonas Brothers‘ music video for the single “Burnin’ Up,” released in 2008.

 • Năm 2008,Gomez ký hợp đồng thu âm với hãng Hollywood Records và bắt đầu với cho album đầu tay của cô, Hôn và Nói, được ra mắt vào tháng 11 năm 2009. Gomez đóng một vai khách mời trong MV ca nhạc cho Jonas Brothers cho đĩa đơn” Cháy Lên” được ra mắt vào năm 2008.   

‘Spring Breakers,’ Voiceover Work for ‘Hotel Transylvania’

‘Kẻ Phá Mùa Xuân’ ,Công việc lồng tiếng cho ‘Khách Sạn Transylvania’.

In 2012, Gomez performed the voice of Mavis in the animated film Hotel Transylvania. She then starred alongside James Franco and Vanessa Hudgens, among others, in Harmony Korine’s comedic crime thriller Spring Breakers   2013   . That same year, Gomez co-starred with Ethan Hawke in the action thriller Getaway. She also continued to pursue her musical career, releasing Stars Dance in 2013 and a greatest hits collection, For You, in 2014. That same year Gomez was featured in the comedy Behaving Badly, with Mary-Louise Parker.

 •   Năm 2012,Gomez lồng tiếng cho Mavis trong phim hoạt hình Khách Sạn Transylvania. Cô ây sau đó cùng với James Franco và Vanessa Hudgens, và những người khác, đóng phim hài kịch tội phạm gây cấn của Harmony Korine năm 2013. Cùng năm đó, Gomez cùng Ethan Hawke đóng phim hành động gay cấn Trốn Thoát. Cô cũng tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, ra mắt Những Ngôi Sao Nhảy Múa năm 2013 và một bộ sưu tập những bài hát hay nhất, Dành Cho Anh vào năm 2014, Cùng năm đó Gomez được quảng bá cùng phim hài kịch Cư Xử Tệ Hại với Mary-Louise Parker.   

‘Good For You,’ ‘Bad Liar,’ ‘It Ain’t Me,’ ‘Fetish’

‘Tốt Cho Anh’, ‘Nói Dối Tệ Hại’, ‘Tôn Thờ’

Gomez returned to the charts with the single “Good for You” in the summer of 2015, and in October of that year released her fifth album, Revival. She also contributed vocals to Hotel Transylvania 2, released that fall as well, and joined the cast of Season 9 of The Voice as a mentor for Gwen Stefani‘s team.

 • Gomez được lên bảng xếp hạng với đĩa đơn ‘ Tốt Cho Anh’ vào mùa hè năm 2015, và vào tháng 10 ra mắt album thứ năm, Hồi sinh. Cô cũng thu âm nhạc phim Khách Sạn Transylvania 2, đồng ra mắt vào mùa thu đó, và tham gia vào dàn sao Mùa 9 của Giọng Hát Mỹ là cố vấn cho đội của Gwen Stefani

Gomez enjoyed more success in 2017 with such acclaimed tracks as “Bad Liar” and “It Ain’t Me,” a collaboration with Norwegian DJ Kygo. She also teamed with rapper Gucci Mane for “Fetish” and the mysterious Marshmallow for “Wolves.”

 •  Gomez rất thành công trong năm 2017 với bản nhạc được vinh danh “Nói dối tồi tệ” và “Đó Không Phải Là Em” là một bản nhạc hợp tác với DJ người Na Uy Kygo. Cô cũng hợp tác với rapper Gucci Mane với bản “Tôn Thờ” và với Marshmello bí ẩn với bài “Sói”   

In 2018 she released the track “Back to You” for Netflix’s teen suicide drama 13 Reasons Why. She also revived her role as Mavis in Hotel Transylvania 3 and is set to voice a character in the upcoming The Voyage of Dr. Doolittle   2019   .

 •  Vào năm 2018, cô ra mắt bản “Trở Về Với Anh” cho bộ phim teen về đề tài tự tử “13 Lý Do Vì Sao” của đài Netflix. Cô cũng trở lại với vai Mavis trong Khách Sạn Transylvania 3 và thu âm cho một nhân vật trong phim sắp tới Chuyến Tàu với Bác Sĩ Doolittle 2019      

Lupus Battle

Chiến đấu với căn bệnh ban đỏ.

In early January 2014, it was reported that Gomez had been battling lupus — an autoimmune disease that can cause facial swelling, fatigue, headaches and joint pain — for more than two years. In September 2017, the singer and actress revealed that advancing symptoms of lupus had forced her to undergo a kidney transplant earlier in the year, with her roommate and friend Francia Raísa serving as the donor.

 •  Vào đầu tháng 1 2014, Gomez được thông báo là đang chiến đấu lại căn bệnh phát ban đỏ – một căn bệnh tự miễn dịch có thể gây co rút cơ mặt, mệt mỏi, nhức đầu và đau khớp – hơn hai năm nay. Vào tháng 9/2017, cô ca sĩ và diễn viên này tiết lộ rằng những triệu chứng nặng hơn của căn bệnh buộc cô phải trải qua cuộc phẫu thuật ghép thận vào đầu năm nay và người bạn cùng phòng cô, Francia Raisa là người hiến tặng.   

One month later, Gomez provided details of the experience with TODAY’s Savannah Guthrie in an NBC news interview: “She lived with me in this interesting time where my kidneys were just done,” recalled Gomez. “The thought of asking somebody to [donate] was really difficult for me. And she volunteered and did it. … The fact that she was a match, I mean, that’s unbelievable.”

 •  Một tháng sau,Gomez đưa ra những chi tiết về trải nghiệm với Savannah Guthrie trên mục Ngày Nay trong một cuộc phỏng vấn báo chí NBC: “Cô ấy bên cạnh tôi trong khoảnh khắc thú vị khi hai quả thận của tôi đã hoàn toàn hư,”Gomez nhớ lại. “Suy nghĩ rằng sẽ hỏi ai đó để hiến cho mình một quả thận thì trở nên rất khó khăn trong tôi. Và cô đã tình nguyện làm nó. Sự thật là cô ấy hoàn toàn phù hợp, phải nói là điều đó thật thần kì.   

Thanks to Raísa, Gomez was able to quickly move to the operating room for the life-saving procedure. While there were additional complications during the operation, Gomez has recovered nicely, noting that there was a 3 to 5 percent chance of her lupus resurfacing.

 •  Nhờ Raisa,Gomez được nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật cho cuộc phẫu thuật cứu sống cô. Trong khi có những chuyển biến khác trong cuộc đại phẫu, Gomez đã hồi phục một cách nhanh chóng, rằng có khoảng 3 đến 5 % rằng căn bệnh ban đỏ sẽ trở lại.  

On November 19, 2017, Gomez returned to the stage at the American Music Awards. She drew criticism from some for what appeared to be a lip-synced performance, though others supported her overall effort just months after undergoing a life-saving operation.

 •  19/11/2017,Gomez trở lại sân khấu ở Giải Thưởng Âm Nhạc Hoa Kì. Cô ấy bị phê bình vì hát nhép khi trình diễn, mặc dù một số người khác ủng hộ sự cố gắng toàn diện của cô chỉ vài tháng sau cuộc phẫu thuật cứu sống cô.   

The following day, Gomez was honored at the Lupus Research Alliance Annual Gala in New York City for helping to raise more than $500,000 toward research for the disease. During her speech, she recalled the moment doctors stressed to her the urgency of undergoing a transplant procedure. “Maybe I wasn’t necessarily really good at knowing what that meant so it actually got to a point where it was life-or-death,” she said. “Thankfully, one of my best friends gave me her kidney and it was the ultimate gift of life. And I am doing quite well now.”

 •  Ngày tiếp theo, Gomez được vinh danh trong đêm thường niên của Trung Tâm Nghiên Cứu Bệnh Phát Ban Đỏ ở thành phố New York cho việc gây quỹ thành công 500.000 đô la Mỹ cho việc nghiên cứu căn bệnh. Trong bài phát biểu, cô hồi tưởng lại khoảnh khắc các bác sĩ lo lắng cho cô về tình trạng khẩn cấp khi phải trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép. “Có thể vì tôi không cần thiết biết về căn bệnh nên nó thật sự đã đưa tôi đến giai đoạn sống chết, cô nói. “May thay, một trong những người bạn thân của tôi đã cho tôi một quả thận và đó là món quà tuyệt nhất của cuộc đời. Và tôi cảm thấy rất tuyệt cho đến bây giờ.”   

On November 30, 2017, Gomez was named woman of the year at the annual Billboard Women in Music event. “I would like to thank my amazing team and my family because they stuck with me through some really hard times,” she told the crowd. “And I got to do a lot this year, even though I had a couple of other things to do.”

 •  Vào 30/11/2017,Gomez được vinh danh là người phụ nữ của năm ở lễ hội âm nhạc hàng năm của Phụ Nữ Billboard. “Tôi muốn nói rằng tôi rất cảm ơn đội làm việc tuyệt vời của tôi và gia đình tôi bởi vì họ luôn sát cánh cùng tôi qua những giai đoạn rất khó khăn,” cô nói với đám đông, “Và tôi phải làm nhiều thứ trong năm nay mặc dù tôi cũng có những thứ khác phải làm nữa.”   

Personal

Cuộc sống cá nhân

Outside of acting and music, Gomez has served as a spokesperson for Borden Milk, appearing in the organization’s advertising campaign and print ads. She also worked on a campaign that encourages teenagers to learn more about the 2008 presidential candidates. A longtime supporter of UNICEF, Gomez became one of the organization’s ambassadors in 2009, and works to help the world’s children through her C.A.N. (Charity, Action, Now) initiative.

 •  Ngoài công việc diễn xuất và âm nhạc, Gomez giữ vai trò người phát ngôn cho Sữa Borden, xuất hiện ở những chiến dịch quảng cáo của tổ chức và các quảng cáo được in ấn. Cô cũng đang theo đuổi một chiến dịch giúp kêu gọi vị thành niên tìm hiểu thêm về những ứng cử viên tổng thống năm 2008. Một người ủng hộ lâu năm của UNICEF,Gomez trở thành một trong những đại sứ của tổ chức vào năm 2009, và những công việc giúp trẻ em của thế giới thông qua tiên chỉ T.H.B   Từ Thiện, Hành Động, Bây Giờ .   

Justin Bieber

After first meeting in 2009, Gomez eventually entered into an on- and off-again relationship with pop star Justin Bieber. She has also been linked to fellow musician The Weeknd.

 •  Sau khi gặp nhau vào năm 2009, Gomez cuối cùng có một mối quan hệ trắc trở với ca sĩ nhạc pop Justin Bieber. Cô cũng quen nhạc sĩ The Weeknd một thời gian.   

Gomez has publicly feuded with her mother, Mandy Teefy. The two unfollowed each other on Instagram in December 2017, with some speculating it was because the singer had rekindled her romance with Bieber, though another source said the situation was more complicated than that. Teefy later told Gossip Cop that she wasn’t happy with her daughter dating Bieber, but said there was little she could do about it. “Selena can live her life however she wants as long as she is happy, safe and healthy,” she said.

 • Gomez có một mối hận thù công khai với mẹ cô Mandy Teefy. Hai người bỏ theo dõi nhau trên Instagram vào tháng 12/2017, một số người nghi ngờ vì cô đã tái hợp với Bieber, mặc dù một số nguồn khác nói rằng chuyện phức tạp hơn thế. Teefy sau đó nói với Gossip Cop rằng cô không vui khi con cô hẹn hò với Bieber, nhưng nói rằng cô không thể làm gì với nó. “Selena có thể sống cuộc sống của nó miễn là nó hạnh phúc, an toàn và khỏe mạnh,” cô nói.   

Early Life

Cuộc sống ấu thơ.

Selena Marie Gomez was born in Grand Prairie, Texas, on July 22, 1992, to Amanda Cornett and Ricardo Gomez. Her mother, commonly known as Mandy, gave birth to Gomez at the age of 16.

 • Selena Marie Gomez được sinh ra ở Grand Prairie, Texas vào 22/7/1992 bởi Amanda Cornett và Ricardo Gomez. Mẹ cô ấy, thường được biết với tên Mandy, sinh Gomez vào năm 16 tuổi.   

Highlight Vocabulary


 

       1. made a name for (phrase)  to become famous or respected by a lot of people: trở nên nổi tiếng hoặc được kính trọng bởi nhiều người

 

Ví dụ:

 

 • He’s made a name for himself as a talented journalist.

 

(Anh ấy trở nên nổi tiếng với danh là nhà báo tài năng.)


 

       2. Praise (n)    /preɪz/  things that you say that express your admiration and approval of someone or something: thứ bạn nói để bày tỏ sự tôn sùng và đồng tình ai đó hoặc thứ gì đó

 

Ví dụ:

 

 • They deserve praise for all their hard work.

 

(Họ đáng được nhận sự tán thưởng cho công việc siêng năng của mình.)


 

       3. Burgeoning (adj)  /ˈbɜː.dʒən.ɪŋ/  developing quickly: đang phát triển nhanh chóng

 

Ví dụ:

 

 • The company hoped to profit from the burgeoning communications industry.

 

(Công ty hi vọng sẽ có lời từ nền công nghiệp liên lạc đang phát triển.)


 

       4. Alongside (adv)   /əˌlɒŋˈsaɪd/   next to, or together with:  bên cạnh

 

Ví dụ:

 

 • Most of the staff refused to work alongside the new team.

 

(Hầu hết nhân viên từ chối làm việc với những người mới.)


       5. Pursue  (v)   /pəˈsjuː/  to follow someone or something, usually to try to catch him, her, or it: theo ai hoặc cái gì đó, thường là để bắt lại

 

Ví dụ:

 

 • The car was pursued by helicopters.

 

(Chiếc xe bị theo đuôi bởi trực thăng.)


 

       6. Fetish (n)   /ˈfet.ɪʃ/  an activity or object that you are so interested in that you spend an unreasonable amount of time thinking about it or doing it: một hành động hoặc một vật mà bạn thích dành thời gian một cách không lý do để nghĩ hoặc làm nó.)

 

Ví dụ:

 

 • She makes a fetish of organization – it’s quite obsessive.

 

(Cô tôn thờ tổ chức – điều đó thật ám ảnh.)


 

       7. Autoimmune (adj)  /ˌɔː.təʊ.ɪˈmjuːn/   relating to a condition in which someone’s antibodies attack substances that are naturally found in the body: liên quan đến một triệu chứng mà kháng sinh chống lại các chất được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể

 

Ví dụ:

 

 • One type of diabetes is an autoimmune.

 

(Một loại tiểu đường là bệnh tự nhiễm.)


 

       8. Fatigue (n)   /fəˈtiːɡ/  extreme tiredness: cực mệt mỏi

 

Ví dụ:

 

 • She was suffering from fatigue.

 

(Cô ấy đã trải qua một trận kiệt sức.)


 

       9. Resurface (v)   /ˌriːˈsɜː.fɪs/ to appear again after being lost, stolen, or absent: xuất hiện lại sau khi biến bất, hoặc bị đánh cắp hoặc nghỉ

 

Ví dụ:

 

 • Please contact me if any of the stolen paintings resurface.

 

(Hãy liên lạc với tôi nếu bức tranh biến mất xuất hiện lại.)


 

       10. Rekindle (v) to make someone have a feeling that they had in the past: làm ai đó có cảm giác mà họ có trong quá khứ

 

Ví dụ:

 

 • The holiday was a last chance to rekindle their love.

 

(Kỳ nghỉ là cơ hội cuối cùng để nối lại tình cảm.)


Người dịch: Mỹ An

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: biography.com

January 11, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019